Overzicht

Voor onze scholen Kempenhorst College en Heerbeeck College zijn wij op zoek naar een enthousiast
 
Hoofd (met hart voor) leerlingenadministratie en roosterzaken (meewerkend voorman/voorvrouw)
0,8 – 1,0 fte
ingangsdatum 1 april 2023 of zoveel eerder als mogelijk
Het betreft een tijdelijk dienstverband dat bij een positieve beoordeling na een jaar wordt omgezet in een vast dienstverband.

Het Hoofd leerlingenadministratie en roosterzaken geeft leiding aan een enthousiaste groep collega’s op twee locaties op het gebied van leerlingenadministratie en roosterzaken en verricht daarbij behorende uitvoerende werkzaamheden. Het hoofd zorgt daarbij
voor afstemming met de onderwijsteams en het stroomlijnen van de bijbehorende processen. In de verdeling van werkzaamheden tussen de werkvelden leerlingenadministratie en roosterzaken zal de nadruk voornamelijk bij het werkveld leerlingenadminstratie liggen.
 
Het Hoofd leerlingenadministratie en roosterzaken:

  • coördineert en verricht werkzaamheden binnen de werkvelden leerlingenadministratie en roosterzaken;
  • geeft leiding aan de medewerkers van de leerlingenadministratie en de roosterkamers van beide vestigingen;
  • formuleert beleidsadviezen op het gebied van leerlingenadministratie en roosterzaken.

Kennis en vaardigheden, o.a.:

  • brede theoretische en praktische kennis van onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van roosterzaken en leerlingenadministratie;
  • inzicht in het functioneren van organisaties en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
  • vaardig in het leidinggeven aan projecten;
  • vaardig in het opstellen van beleidsnota’s, -notities en (beleids)rapportages;
  • vaardig in het hanteren van de personeelsinstrumenten o.a. in het kader van de gesprekkencyclus;
  • leidinggevende vaardigheden;
  • vaardig in het omgaan met verschillende belangen en vaardigheid in het oplossen van uit de werksituatie voortvloeiende individuele problemen.

Ben jij die enthousiaste en betrokken collega met kennis van en ervaring met Magister en wil jij de allerbeste versie van jezelf ontdekken? Solliciteer dan nu!

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kan men terecht bij Raymond Koster, Directeur bedrijfsvoering, via het e-mailadres  r.koster@voboscholen.nl of via telefoonnummer
0499-336233.
Een functiebeschrijving is op te vragen bij Marjon Versluis, Medewerker personeelszaken, via het e-mailadres m.versluis@voboscholen.nl.

Sollicitatieinformatie

U kunt reageren tot 1 december 2022. De eerste gesprekken vinden plaats op 5 en/of 6 december 2022.

Over vobo

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot (VOBO) bestaat uit twee vestigingen: Het Heerbeeck College in Best en het Kempenhorst College in Oirschot.  
Het Heerbeeck College biedt de opleidingen mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Havo en vwo kan gevolgd worden op het Lyceum of op het Heerbeeck International College (HIC). Het Kempenhorst College biedt alle leerwegen binnen het vmbo aan: basis, kader en theoretisch (TOPm). Hiermee verzorgt VOBO een breed aanbod voortgezet onderwijs aan leerlingen uit de regio Best, Oirschot en de verre omgeving. Onderwijs waarbij leerlingen autonomie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap krijgen over hun leerproces en ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.
 

 

Solliciteer