Overzicht

Ieder kind moet leren zijn eigen keuzes te maken. Jaarlijks volgen bijna 30.000 kinderen daarom lessen Humanistisch Vormingsonderwijs. Om daar leiding aan te geven, zoeken wij een directeur v/m/x. 

Humanistisch Vormingsonderwijs
Ouders met kinderen op de openbare basisschool hebben een uniek recht op vormingsonderwijs. In de Wet op het Primair onderwijs staat dat openbare scholen leerlingen in de gelegenheid moeten stellen om op de school, binnen de schooltijden, levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs te ontvangen. In de praktijk betekent dit dat ouders aan de school vragen om vormingsonderwijs te (laten) organiseren voor hun kinderen.
 
Stichting HVO Primair verzorgt het humanistisch vormingsonderwijs in het openbaar onderwijs in heel Nederland. Onderverdeeld in 9 regio’s verzorgen 135 vakdocenten op ongeveer 1000 openbare scholen de lessen humanistisch vormingsonderwijs.  Jaarlijks onderzoeken
ongeveer 30.000 kinderen tussen de 6 en 12 jaar diverse levensvragen, zodat zij een eigen kritisch waardenbesef ontwikkelen en leren eigen keuzes te maken. Daarin komen thema’s als vrijheid, respect, gelijkwaardigheid, omgaan met anderen, de natuur en de wereld
om hen heen aan bod.
 
HVO Primair werkt nauw samen met het Centrum voor Vormingsonderwijs. Dit centrum fungeert als een gezamenlijk dienstencentrum dat voor alle zeven denominaties (Boeddhistisch, Hindoeïstisch, Humanistisch, Islamitisch, Joods, Katholiek en Protestants vormingsonderwijs).
 
De huidige directeur neemt per 1 maart afscheid en nu zoeken wij een nieuwe.
 

Wij zoeken een directeur (m/v/x) voor 0.8 fte. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, voert de dagelijkse leiding, adviseert het bestuur en is gezichtsbepalend voor de organisatie. Behalve een goede directeur te zijn
voor 135 mensen, krijg je de opdracht om:
– Het humanistisch onderwijs verder te professionaliseren door vorm en inhoud te geven aan de deskundigheidsbevordering;
– nieuwe docenten te werven;
– meer kinderen op meer scholen humanistisch vormingsonderwijs te laten volgen.

Daarvoor is het noodzakelijk om de financiële ruimte van HVO primair te vergroten.
 
De persoon
Om een goede directeur te zijn voor 135 vakmensen, ben je een veelzijdig persoon die beschikt over de competenties:

 • geduld-hebben én beslissingen-willen-nemen
 • empathie-hebben én kunnen-inspireren.
 • integer-zijn én acteren-in-complexe-situaties
 • innemend-zijn én oplossingsgericht-blijven-handelen
 • betrokken zijn op de mensen én koersvast richting het gestelde doel gaan.

Daarnaast ben je iemand die…

 • goed kan communiceren
 • strategisch kan denken
 • kansen grijpt
 • graag netwerkt
 • kennis heeft van het werkveld
 • een antenne heeft voor de jongste ontwikkelingen
 • de humanistische waarden uitdraagt 
 • academisch werk- en denkniveau heeft.

Humanistisch vormingsonderwijs neemt een bijzondere positie in in het onderwijsveld. Daarvan de nieuwe directeur te worden impliceert een spannende combinatie aan te gaan van beheren, manoeuvreren én ondernemen. En wat dit laatste betreft: we willen graag groeien.
 

Sollicitatieinformatie

Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de website
www.hvo.nl
. Een uitgebreid functieprofiel is op aanvraag beschikbaar.
 
Kandidaten worden na een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief uitgenodigd voor een eerste gesprek op vrijdag 10 februari met een delegatie uit het bestuur (de selectiecommissie) en een afvaardiging van het personeel (de adviescommissie). De geselecteerde
kandidaten voeren voor de tweede ronde op 17 februari een opdracht uit. De bestuurscommissie maakt uiteindelijk een voordracht van maximaal twee kandidaten die beiden kennis zullen maken met de Ondernemingsraad en de directeur. Daarna zal het bestuur één kandidaat
kiezen voor benoeming.
 
Geïnteresseerde kandidaten worden van harte uitgenodigd te solliciteren.
Stuur je sollicitatie en CV per email vóór 3 februari 2023 aan  hr@vormingsonderwijs.nl, ter attentie van de vice-voorzitter van het bestuur mevrouw Hermien Bouwknegt. Via dit adres kun je ook voor inhoudelijke vragen
contact opnemen met Hermien Bouwknegt. Voor vragen over de procedure neem je contact op met Sabria Achchibani, HR-adviseur van het Centrum voor Vormingsonderwijs.
 

Over Centrum voor Vormingsonderwijs

Het Centrum voor Vormingsonderwijs is een samenwerking tussen zeven levensbeschouwelijke organisaties. Deze organisaties geven zowel vormingslessen vanuit de eigen specifieke levensbeschouwing, als vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit de diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen.

Solliciteer