Overzicht

IKC de Brink zoekt een ervaren kleuterleerkracht die samenwerken binnen de VVE belangrijk vindt. Een leerkracht met sterke didactische en pedagogische vaardigheden en een open houding.
Het is fijn wanneer je ervaring hebt met het werken aan de hand van de thema’s van kleuterplein en het observatiesysteem Kijk!, maar je hoeft niet alles te kunnen, onze kleuters krijgen ook les van specialisten. Zo hebben we een gymleerkracht en een muziekdocent,
dat geeft ruimte aan onze groepsleerkrachten.

De Brink
Op IKC de Brink werken we met Ruimte voor Regie, in de vakantie werk je een aantal dagen op de vakantieschool, daarna kun je deze dagen buiten de reguliere schoolvakantie opnemen. We vertellen hier met plezier meer over. We hebben een jong team en we leiden
veel nieuwe medewerkers op, je kan de energie voelen als wij over onderwijs praten en dit samen ontwikkelen. 

Onze school ligt in Amsterdam Zuidoost. Team, ouders en leerlingen vormen een gemeenschap rondom de school met een rijkdom aan diversiteit en verschillende culturen. We vormen samen met welzijnsorganisatie Swazoom en KDV Buddies een IKC.

Bij de school kan gratis geparkeerd worden. Goed bereikbaar met openbaar vervoer. Gemeente Amsterdam en het bestuur van Stichting Zonova bieden een verhoogde en uitgebreide reiskostenvergoeding.

Wij vragen:
– in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid PO, PABO-diploma
– recente vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden
– het kunnen creëren van een veilig pedagogisch klimaat
– flexibiliteit en sociale vaardigheden zoals relativerings- en invoelingsvermogen
 

Sollicitatieinformatie

Reageren of meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Astrid Limmen, directeur IKC De Brink:
e-mail: a.limmen@ikcdebrink.nl
Tel: 020 697 2685

Over De Brink

De Brink is een openbare basisschool gelegen in een groene wijk in Amsterdam Zuidoost. De school heeft in totaal 16 groepen, waarvan 4 kleutergroepen en 8 parallelklassen van groep 3 t/m 8. We hebben een enthousiast team van ruim 30 collega’s: bestaande uit groepsleerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, 2 Ib-ers, 2 directieleden en diverse onderwijsondersteuners. Omdat we de kwaliteit van ons onderwijs (nog) meer willen verhogen, zijn we in 2009 gestart met een verbetertraject. Hierbij staat sturing op basis van de onderwijsresultaten centraal. Onderdelen waaraan gewerkt worden zijn: rekenen, taal, klassenmanagement, didactische vaardigheden en de zorgstructuur. Als basis wordt er in de groepen gewerkt op 3 niveaus aan de hand van het model van activerende directe instructie. Methodes zoals Wereld in Getallen en Estafette ondersteunen daarbij.
Als team willen we elkaar te inspireren en spreken we elkaar op een positieve manier aan. We werken samen aan een school, waar het goed toeven is voor de leerlingen, ouders en het team zelf.

Solliciteer