Overzicht

Je start de dag met een kort werkoverleg met je collega’s van de studentbegeleiding. Twee nieuwe casussen worden verdeeld. Vervolgens heb je een gesprek met een jonge student die vastloopt in zijn studieplanning, je maakt samen met hem een werkplan. Dit
stem je af met de mentor en met de BPV begeleider zodat zij dit ook meeneemt in het bedrijfsbezoek. Daarna lees je ter voorbereiding het dossier door van een nieuwe student. Hiervoor bel je nog met de zorgspecialist over een vraag die naar voren komt uit het
dossier. Tussendoor krijg je een paar telefoontjes van ouders, een maatschappelijk werker en van een student. Na de lunch sluit je 2 lesuren aan bij een BBL lesgroep. De vakdocenten geven vakleer terwijl jij individuele studenten in de klas ondersteunt bij
hun studieplanning en beantwoord je vragen van een paar volwassen studenten over ”leren-leren”. Een andere collega vraagt in het voorbij gaan je of je deze week langs kan komen omdat zij zich zorgen maakt over een student. Je kent deze student en je maakt
gebruik van het laatste lesuur van de dag om bij haar klas aan te sluiten in het mentoruur. Aan het einde van de dag verwerk je je aantekeningen van gesprekken in het studentenvolgsysteem. 
De afdeling Techniek is een dynamische afdeling met een brede doelgroep van studenten (van 16 tot ver in de 50). Bijna alle studenten volgen hun opleiding in de BBL variant (4 dagen werken – 1 dag school), een klein deel volgt een BOL opleiding (5 dagen school
met diverse stageperioden). Studenten zijn dus weinig op school, je ondersteuning/begeleiding is concreet, praktisch en je hebt hierbij goed voor ogen dat de student de rest van de week aan het werk is in het leerbedrijf. Je werkt voornamelijk één op één met
studenten. Mocht je vastlopen met een casus of behoefte hebben om te sparren, dan kun je contact zoeken met een zorgspecialist van het expertisecentrum. 

WAT HEB JE NODIG?

  • Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding in een relevante richting, zoals pedagogiek, social studies, SPH en MWD of een vergelijkbare studie. 
  • Je weet op je eigen, persoonlijke manier jouw studenten in de actie-stand te krijgen
  • Je hebt een brede kennis van gedragsproblematiek bij jongeren en deze kennis kan jij praktisch vertalen naar de beroepsonderwijsomgeving
  • Hart voor onze doelgroep: alle leeftijden van mbo studenten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

JIJ?
Mensen helpen is wat je graag doet, je bent praktisch ingesteld en in staat om te levelen met je gesprekspartners. Deze zijn namelijk zeer divers, zowel qua leeftijd als welke problematiek er speelt. Je drijfveer is mensen helpen, maar je weet ook dat er grenzen
zitten aan wat je kunt doen. Tijdig in de juiste richting doorverwijzen is daarom ook een belangrijke kwaliteit. Je weet de beschikbare wegen te bewandelen en hebt kennis van de sociale kaart. Met jouw organiserend vermogen weet je welke casussen er spelen
en monitor je de voortgang. 

WIJ?
Bij het Koning Willem I College gaan we samen aan de slag. We maken het verschil en er is ruimte om te experimenteren. We geloven in pionieren, experimenteren, testen, gewoon doen, fouten maken, en weer opnieuw beginnen. Zo gaan we vooruit. Ons college is het
duurzaamste MBO van Nederland. We lopen daarin voorop. Samen met studenten en partners uit de regio maken we daarin de volgende stap. Benieuwd naar meer info over KW1C als werkgever? Ga naar https://werkenbij.kw1c.nl.

ONZE AFDELING
De onderwijsafdeling Techniek bestaat uit diverse onderwijsteams die werken aan bol en bbl technisch onderwijs in de communities Den Bosch, Meierijstad, Oss en Cuijk. Tevens wordt er vanuit de samenwerking met bedrijven en instelling via een (LLO) maatwerkconstructie
& contractactiviteiten onderwijs op diverse bedrijfslocaties onderwijs gegeven.
Specifieke ontwikkelingen die spelen zijn met name gericht op samenwerken om modern techniek onderwijs nog verder vorm te geven. Dit geldt niet alleen voor regulier onderwijs, maar ook voor LLO-activiteiten. En de interne verbinding zoeken met andere onderwijsteams
en afdelingen.
Samen met alle stakeholders staan wij voor modern toekomstgericht techniek en technologisch onderwijs. Onderwijs dat studenten en deelnemers effectief en efficiënt voorbereid op hun toekomst. Onderwijs waarin de student gezien, gehoord en gewaardeerd wordt. 
 

Sollicitatieinformatie

INTE­RESSE?
Wacht, even een korte blik vooruit:

  1. We plannen een gesprek met de Thomas van Doremalen (Onderwijsmanager) en een collega.
  2. Eventueel volgt er een tweede gesprek of een meeloop moment.
  3. Is er een match? Dan volgt er een arbeidsvoorwaardengesprek.

Solliciteren kan tot 28 november.
Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Thomas van Doremalen: 06-48520513

Over Koning Willem I College

Het Koning Willem I College is een school, gewoon een goede school. Maar, wel eentje die op een eigen manier tegen de wereld aankijkt. Met een eigen cultuur, een eigen plek en een eigen -moderne- manier van lesgeven. Een plek zonder grenzen en met onbegrensde mogelijkheden. Een plek waar dingen kunnen en waar altijd iets gebeurt. Wij houden namelijk niet van afwachten. Wij houden van proberen; experimenteren. Leren door dingen te ervaren. Door gewoon vanaf dag één aan de slag te gaan. Daarom hebben we hier een bank, een garage, een restaurant en zelfs een theater. Zo leiden we studenten op die zelf iets kunnen bedenken, en het vervolgens ook zelf kunnen doen. Vakmensen die goed voor zichzelf en voor de wereld om ons heen zorgen.
Het Koning Willem I College is een UNESCO-school. We zeggen daarom ook: 'We gaan voor een betere wereld'. Dit is één van onze kernwaarden. Samenleven, goed voor de wereld en elkaar zorgen. Dat vinden we heel belangrijk. We maken onze studenten en medewerkers vertrouwd met het UNESCO-gedachtengoed. Zo dragen we ons steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid.

 

 

Solliciteer