Overzicht

Wie zijn we?
Samenwerkingsverband passend onderwijs RiBA is een klein samenwerkingsverband met ongeveer 10.000 leerlingen. De schoolbesturen van 35 scholen voor primair onderwijs in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard werken er samen om de doelstelling van passend
onderwijs te realiseren. Het swv kent een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder en ongeveer 25 medewerkers in dienst van het swv waarvan er 7 gedragswetenschapper zijn.

Wat ga je doen?
Als gedragsspecialist passend onderwijs van RiBA ben je in dienst van samenwerkingsverband RiBA en heb je specifieke competenties en vaardigheden op ondersteunend gebied. Je wordt door het samenwerkingsverband ingezet om scholen en ouders te ondersteunen bij
het realiseren van passend onderwijs. Je bent beschikbaar voor consultatie door de school en maakt deel uit van het schoolondersteuningsteam (SOT). Je werkt nauw samen met de collega’s van het samenwerkingsverband en de jeugdhulpverleners van het wijkteam.
Indien gewenst kun je orthodidactisch en/of psychodiagnostisch onderzoek verrichten. Je werk staat in dienst van het kind.
 

Wat vragen we?

  • De gedachte van inclusiever onderwijs omarmen en uitdragen;
  • Wetenschappelijke en/of praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school-, groeps- en klassenniveau, alsmede brede kennis van pedagogiek/ didactiek/ gedrag;
  • Communicatief vaardig en in staat om met professionele afstand in het belang van het kind de betrokkenen met elkaar te verbinden en vanuit overzicht het proces te begeleiden, zodat communicatie en samenwerking tussen de betrokkenen tot stand komt.
  • Een afgeronde opleiding als (GZ)-psycholoog of orthopedagoog (-generalist) of;
  • Een afgeronde PABO met aanvullende opleiding op gebied van gedrag en werkervaring in het primair onderwijs.

Sollicitatieinformatie

De sluitingstermijn van de sollicitatie is 26 september 2022. 
Geselecteerde kandidaten voeren een gesprek met de directeur-bestuurder en teamleden van swv RiBA. Het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. De directeur-bestuurder maakt uiterlijk eind september 2022 de definitieve keuze
voor de kandidaat bekend, waarna de benoeming kan plaatsvinden.
Meer informatie vind je op de website:
https://www.swv-riba.nl/onze-vacatures/
en kun je inwinnen bij Monique de Sterke, directeur-bestuurder via
loket@swv-riba.nl. Daar mag je ook je motivatie met CV naartoe sturen.
 

Over Samenwerkingwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA

Je werkt mee aan de realisatie van Passend Onderwijs in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard.
Onze missie: 'Ieder kind heeft recht op ontwikkeling en een passend onderwijsaanbod'. 

Solliciteer