Overzicht

Nutsschool Lankforst is een kleine, gezellige en overzichtelijke school.
Met ons sterke team kennen wij alle kinderen en dragen wij samen zorg voor onze school.
Het is ons doel om kinderen goed onderwijs te bieden en zich te laten ontwikkelen naar hun individuele mogelijkheden.
Ons onderwijs is activerend en toekomstgericht. De leerkrachten leveren vakmanschap om van de leerlingen betrokken, autonome denkers te maken.
Wij zien ouders en samenwerkingspartijen binnen de school als partners om samen te werken aan de brede ontwikkeling van de kinderen.
Wij hebben 7 groepen en starten in januari met een tweede kleutergroep.
Wij zijn trots op ons pedagogisch klimaat en onze resultaten!
Het speerpunt bij ons op school is taal.
In de kleutergroep wordt gewerkt met logo 3000 en het digikeuzebord.

Wij zoeken:

  • iemand die ervaring en/of affectie heeft met onze populatie kinderen.
  • Iemand die goed kan samenwerken, die kennis en ervaring deelt, maar die ook om hulp vraagt wanneer dat nodig is.
  • Iemand die  betrokken is bij de school, de collega’s binnen het team, ouders en kinderen.
  • Iemand met affiniteit en ervaring met het jonge kind
  • Iemand die het liefst fulltime beschikbaar is

Sollicitatieinformatie

Sollicitatieprocedure
Sollicitatiebrieven met CV kunnen onder vermelding van vacaturenummer 22-086, tot uiterlijk 09-12- 2022, gestuurd worden naar
werkenbij@conexus.nu. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 21 t/m 25 november. Je ontvangt een uitnodiging voor een gesprek van Ricky van Ginkel.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ricky van Ginkel, directeur
024 3442760 of via mail ricky.vanginkel@conexus.nu.
We nodigen alle belangstellenden uit te reageren, je krijgt zo spoedig mogelijk bericht over het verloop van je sollicitatie. 

Over Nutsschool Lankforst

Betrokkenheid – Communicatie – Doelgerichtheid – Samenwerken – Veiligheid.

Onze missie is: Een gelukkige en betekenisvolle toekomst voor al onze leerlingen.

We zijn overtuigd van de talenten van onze leerlingen en dit is het vertrekpunt van ons onderwijs: 
Een heel belangrijke pijler van ons onderwijs is ons pedagogisch concept. Dit is gebaseerd op de driehoek Relatie, Competentie en Autonomie.

Een tweede pijler is de kwaliteit van ons onderwijs. Wij willen er voor zorgen dat alle kinderen voldoen aan de streefdoelen voor funderend onderwijs. Dit vanuit de sociaal-emotionele invalshoek. Het van en met elkaar leren staat hierbij centraal. 
Onze school moet een leer- en werkplaats voor kinderen zijn. Door de school in te richten als een leer- en werkplaats krijgt het onderwijs inhoud en betekenis voor leerlingen. Daarbij houden we vast aan de bewezen waarden vanuit het verleden en omarmen we de conclusies uit onderzoek, waarbij kinderen meer blijken te leren van samenwerken, onderzoeken, kritisch denken en andere vaardigheden behorend bij de "21ste eeuw‟. Die vaardigheden willen we leerlingen ook meegeven, zodat zij goed toegerust voor hun toekomst de school verlaten na groep 8.

Vanuit de mogelijkheden die onze leerlingen hebben, worden (gericht op realistische en haalbare doelstellingen) leerroutes met en voor hen ontwikkeld en vormgegeven. 

De zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen wordt gestimuleerd en zo nodig gestuurd. 
Om dat alles te realiseren groeien we van een traditionele school naar een organisatie, waar iedereen mede verantwoordelijk is voor alle successen. 

Solliciteer