Overzicht

Wie zijn wij?
De Buytenkans is een IKC in de wijk Buytenwegh. We zijn de samenwerking aangegaan met Gro-Up Kinderopvang om de doorgaande lijn tussen peuters en kleuters sterk neer te zetten. Samen vormen we een IKC in een wijk waar extra zorg nodig is voor de leerlingen.
Wij geloven dat blije kinderen het beste leren. Dus vieren we alle successen, hebben we een actieve leerlingenraad, regelen we NT2 lessen voor ouders en hebben we regelmatig overleg met alle wijkbetrokkenen om ervoor te zorgen dat de kinderen ook na schooltijd
veilig en blij blijven. Voor het verdere welbevinden verzorgen wij gratis ontbijtjes en lunches voor onze leerlingen. We vormen een fijn team waarin we steeds beter leren elkaar -naast de gezelligheid- professioneel aan te spreken. Wij vinden dat we nooit zijn
uitgeleerd. Daarnaast hebben we veel extra hulp binnen de school in de vorm van onderwijsassistenten, vrijwilligers en leraarondersteuners. Directie en IB werken fulltime. Onze hoge achterstandsscore vertaalt zich in een flinke arbeidsmarkttoelage voor al
onze werknemers.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een groepsleerkracht voor de bovenbouw groep 6, 7 of 8 (het liefst met Pabo diploma) die sterk in haar of zijn schoenen staat. Die de meerwaarde ziet van onze doelgroep en die de uitdaging met ons aandurft van de kinderen
een stevige basis geven voor de rest van hun leven. Een collega met sterke didactische vaardigheden maar die vooral op sociaal-pedagogisch vlak talenten heeft en zo kinderen veilig en blij krijgt en houdt. Zodat stappen gezet kunnen worden in leerprestaties.
Iemand die plezier beleeft aan kleine en grote doorbraken en die kinderen de bedding kan geven die ze nodig hebben en soms moeten missen in hun thuissituatie. Ook iemand die graag met ons onze successen meeviert en er een bijdrage aan levert!
Kom jij bij ons in een bovenbouwgroep werken voor 0,4 – 1,0 fte?

Sollicitatieinformatie

Wilt u meer weten over de functie, neem dan contact op de directeur: mevrouw N. de Vries, tel. 079-3290190 of via email: nancy.devries@buytenkans.unicoz.nl
 

Over IKC De Buytenkans

Gewoon goed

Ons onderwijs wordt ondersteund met de nieuwste leermiddelen en de nieuwste methoden. Zonder toeters, bellen en poespas leveren we ‘gewoon’ onderwijs. Ons onderwijs is goed. In de RTL scholenlijsten die ieder jaar gepresenteerd worden, scoren we over het algemeen hoog. Wij zijn er trots op dat we ‘gewoon goed onderwijs’ leveren. Hierbij volgen we de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit geldt ook voor onze kinderopvang.    Wij luisteren en kijken naar kinderen om hen optimaal te laten groeien. Lerend spelen en spelend leren vormen de leidraad binnen ons IKC.

Solliciteer