Overzicht

Onze sectie Klassieke Talen is vanaf 1 oktober 2022 op zoek naar versterking! Als docent Klassieke Talen maak je de stof begrijpelijk voor je leerlingen en heb je een duidelijke visie hoe je de lessen boeiend en interessant kunt maken voor ze. Zo draag
je bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Je gaat lesgeven aan vwo 4 t/m 6, een gymnasium 3 en een 2 atheneum klas. Naast het lesgeven word je ook coach van een aantal leerlingen. 

Wat verwachten we van jou?
Je hebt ervaring in het geven van Grieks en Latijn. Je klassenmanagement is op orde en met je werkvormen speel je in op vernieuwingen in het onderwijs. Samenwerken gaat je goed af; met je sectie en afdelingsteam haal je het beste uit je leerlingen. Vakdidactisch
ben je goed onderlegd en je hebt ervaring met het begeleiden van leerlingen als mentor of coach. 

Verder heb je een 1e graads bevoegdheid voor Grieks en Latijn. 

Sollicitatieinformatie

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan via de button "Solliciteren". 

Bij gebleken geschiktheid nodigen wij kandidaten al gedurende de procedure uit voor een gesprek. 

 

Over De Breul

KSG De Breul is een scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum, Technasium en gymnasium, die gedegen onderwijs biedt in een uitstekend pedagogisch klimaat. De scholengemeenschap telt 1460 leerlingen en 170 medewerkers. 
De Breul is volop in ontwikkeling. Een nieuw schoolplan is ontwikkeld voor de komende jaren met een duidelijk vernieuwende onderwijsvisie. 
De Breul wil nadrukkelijk investeren in onderwijs dat nog meer toekomstgericht is. 
Uitgaande van een lerende organisatie wordt gezocht naar nieuwe vormen van onderwijs en schoolontwikkeling. Op het gebied van personeel staan verdere professionalisering en de ontwikkeling van een lerende organisatie centraal. 
Er is veel aandacht voor duurzaam inzetbare professionals die zich verantwoordelijk voelen voor eigen taken en ook medeverantwoordelijk willen zijn voor de collectieve ambitie van De Breul. 

Wie zijn wij?
 
Visie
We zijn ons ervan bewust dat we leven in een snel veranderende samenleving. 
Mee blijven doen vereist daarom dat we wendbaar zijn en dat we willen leren voor het leven. 
Jezelf leren kennen is net zo belangrijk als goede prestaties neerzetten. 
 
Missie
Onze leerlingen ontwikkelen zich in een open en veilige omgeving tot zelfstandige, zelfbewuste en ambitieuze jongvolwassenen, die hun mogelijkheden en talenten onderzoeken, verder brengen en actief inzetten, 
om, -nu en later-, positief bij te dragen aan de samenleving waar zij onderdeel van zijn. 
 
Onze overtuigingen

  1. We helpen iedere leerling zijn grenzen te verleggen. 
  2. We zien de hele leerling. 
  3. Leerlingen maken kennis met de rijkdom van sociale, culturele en intellectuele verscheidenheid. 
  4. Om goed te kunnen leren moet je je veilig en prettig voelen. 
  5. Een fijne, veilige en duurzame omgeving maak je met elkaar.

 
Inspraak leerlingen
De Breul heeft een lange traditie van inspraak, ook door leerlingen, niet alleen in een leerlingenraad met een vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad maar ook op andere terreinen. Al meer dan veertig jaar kent De Breul een Vertegenwoordiging van Leerlingen In Benoemingsprocedures (VLIB) bij het aannemen en beoordelen van nieuw personeel. 
 

Solliciteer