Overzicht

Wat ga je doen?
• ondersteunende werkzaamheden uitvoeren in de middenbouw
• actief bijdragen aan ontwikkelingen en initiatieven binnen de school
• groep overstijgend werken voor sommige vakken
• afstemmen met collega’s over organisatie en ontwikkeling van leerlingen
• op open en professionele wijze communiceren met collega’s 

Wat vragen we van jou?
• je bent in het bezit van een diploma onderwijsassistent of leraar ondersteuner
• je omarmt initiatieven en talenten van leerlingen en laat hen groeien
• je bent nieuwsgiering, leergierig en hebt de wil om zelf te groeien
• je zet je in om het beste uit jezelf en uit onze leerlingen naar boven te halen
• je bent communicatief vaardig en hebt een open houding naar leerlingen, ouders en collega’s
• je onderschrijft de visie en kernwaarden van de school en handelt daar naar 

Sollicitatieinformatie

Meer informatie:
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de directeur van BS Kinderboom: Yvonne Mutsaers: tel. 0416-279280 of 06-83390175 Informatie over de school kunt u ook vinden op onze website: www.kinderboom.nl

Procedure
Heb je belangstelling voor deze vacature, stuur dan uiterlijk 12 januari 2023 jouw motivatie en CV naar: directiekinderboom@leerrijk.nl

Over Kinderboom

Onze school ligt in de wijk "De Draaiboom" in Kaatsheuvel. De Kinderboom bestaat dit jaar 33 jaar.
Bijna alle kinderen uit de wijk gaan naar Kinderboom, maar ook kinderen en ouders buiten de wijk weten de de weg naar onze school te vinden.
Ons motto: "Kinderboom, dáár kun je groeien"
Kinderboom stelt zich voortdurend de vraag: 'Wat heeft dít kind van ons nodig en hoe kunnen wij (ouders en leerkrachten) aan de behoeften van de kinderen voldoen?' Het omgaan met elkaar (leerkrachten, ouders en leerlingen), de sfeer, is een belangrijk uitgangspunt in de schoolvisie. 

Zo doen we dat op de Kinderboom:

  • Vaste contactmomenten: Op onze school zijn er vaste contactmomenten gepland. Hiervoor kunnen ouders en/of hun kind(eren) een uitnodiging verwachten. Tussendoor is het altijd mogelijk om, op afspraak, gesprekken te voeren. Dit kan zowel op verzoek van de ouders, als op verzoek van een kind, als op verzoek van de leerkracht zijn. Leerkracht en ouders vertrouwen erop dat ze elkaar op de hoogte houden van wat er gaande is in het leven van een kind.
  • Gedragsregels: Elk jaar wordt een planning gemaakt van activiteiten die een goede sfeer bevorderen. We starten met ‘Wij zijn een groep’. Op basis van de gouden regel worden afspraken gemaakt en in de klas opgehangen. Jaarlijks komen ook de training omgaan met elkaar, lentekriebels, dag tegen pesten en mediawijsheid aan de orde. Dagelijks voeren we gesprekken met de kinderen over hun gedrag. Heb je goed voor jezelf gezorgd? Wat betekent jouw gedrag voor de ander? Gaan we goed om met de omgeving? Dit laatste heeft ook betrekking op omgaan met schoolspullen en een opgeruimde klas.
  • Een doorgaande lijn: Op onze school vinden we een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen belangrijk. Alle informatie die we van ouders en van professionals van de kinderopvang kunnen krijgen is van belang om een kind zo goed mogelijk te begrijpen en te kunnen begeleiden. Sinds januari 2019 werken we intensief samen met de peuterspeelzaal die op het terrein bij de Kinderboom staat. We organiseren gezamenlijk overlegmomenten en studiemiddagen om de kwaliteit van de samenwerking te verbeteren.
  • Startgesprekken: Op onze school vinden we het belangrijk om leerlingen te betrekken bij hun eigen leren en hen zelf verantwoordelijk te maken voor het werk. Om goed te kunnen werken heeft een kind de ondersteuning nodig van een leerkracht. Het is belangrijk dat deze weet wat elk individueel kind nodig heeft. Sinds enkele jaren voeren de leerkrachten aan het begin van een nieuw schooljaar een gesprek met iedere leerling in hun klas. 
  • Oudergesprekken over welbevinden en betrokkenheid: Elk schooljaar gaat het eerste oudergesprek op onze school over welbevinden en betrokkenheid. Om tot leren te komen is het nodig dat een kind zich thuis voelt in de klas en op school. We spreken van welbevinden als een kind levenslustig (ontspannen, opgewekt, open) is en graag naar school gaat. Dit zijn belangrijke signalen voor de leerkracht en ze worden op school gezien. Ook ouders hebben zicht op de gevoelens van hun kind. Soms zit het kind niet lekker in zijn vel, omdat het op school niet goed gaat. Soms speelt er iets in de thuissituatie, waardoor een kind zich niet goed voelt. Het is belangrijk dat de ouders en de leerkracht hun zorgen met elkaar delen, zodat ze samen kunnen werken aan de meest optimale ondersteuning van het kind bij het leren. Om tot leren te komen is het nodig dat een kind betrokken is bij de aangeboden taken. We spreken van grote betrokkenheid als een kind plezier in het werk ervaart en een positieve werkhouding heeft. Dit is zichtbaar in de gezichtsuitdrukking en de houding (concentratie, belangstelling, doorzetten) van een kind in de klas. Concentratie is één van de duidelijkst waarneembare signalen van betrokkenheid. Het kind laat de activiteit niet los, ook al is er drukte om hem/haar heen. Er is sprake van intrinsieke motivatie voor de activiteit, een grote mate van doorzettingsvermogen en weinig besef van de duur van de taak. Tijdens een gesprek bespreken de leerkracht en de ouders met elkaar de betrokkenheid van een kind bij het leren.

 

Solliciteer