Overzicht

In verband met een interne promotie zoeken wij zo snel mogelijk een fijne collega voor onze middenbouwgroep. 

Heb je zin om te komen werken in een klein, betrokken team dat oog heeft voor alle leerlingen van de school?   
Ben je in bezit van een Pabo diploma en heb je ervaring of affiniteit met het Dalton onderwijs?

Onze school staat in Honselersdijk. het streven is dat we de komende jaren zullen groeien. 

De kracht van Daltonschool Honselersdijk is betrokkenheid. We werken volgens de Daltonvisie. We werken met onze leerlingen aan de Daltonkernwaarden:  zelfstandigheid, effectiviteit, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflecteren. Het team draagt zorg voor
kwalitatief goed onderwijs. Op een verantwoorde manier gaan we mee met ontwikkelingen. Ons doel is toekomstgericht onderwijs.  

Daltonschool Honselersdijk valt onder Stichting West Openbaar Onderwijs. Meer informatie over onze school is te vinden op www.odschool.nl/honselersdijk

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Lianne Gibcus op telefoonnummer 0174-620309 of stuur meteen een sollicitatiebrief en cv naar info@odschool.nl 

Sollicitatieinformatie

Over Daltonschool Honselersdijk

Openbare Daltonschool Honselersdijk is gehuisvest in een nieuwe brede school, samen met kinderdagverblijf "Kiekaboe" van stichting Kwest en "de Vlindertuin" van stichting Ipse de bruggen.

De peuters die gebruik maken van de gesubsidieerde peuteropvang hebben een groep aan de Dijkstraat in Honselersdijk in het pand van KwestFactory BSO. Waar mogelijk werken wij samen om een soepele overgang vanuit de kinderopvang/peuterspeelzaal naar het basisonderwijs te bewerkstelligen.
  
Openbare Daltonschool Honselersdijk is sinds mei 2007 een echte daltonschool. Een daltonschool leert de kinderen behalve rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis ook vaardigheden die de huidige maatschappij vraagt. We willen de kinderen leren zelf keuzes te maken, verantwoordelijk te zijn voor hun handelen en willen ze daar ook op aanspreken.
Een daltonschool is nooit af. De certificering betekent een eerste stap in een ontwikkeling die altijd doorgaat. De maatschappij verandert en de school dient mee te veranderen. Er blijven natuurlijk ook dingen hetzelfde. Kinderen leren nog steeds rekenen, zoals de tafels, maar ook met een rekenmachine werken. Bij taal besteden wij nog steeds veel aandacht aan spelling en grammatica.

Meer informatie over Daltononderwijs en hoe wij dit vorm geven is te vinden onder het het Tabblad "Daltononderwijs" op de startpagina van onze website.

Solliciteer