Overzicht

In verband met een interne promotie zoeken wij twee fijne collega’s voor zowel onze midden- of bovenbouwgroep.
Voor groep 5 en 6 zijn de werkdagen op woensdag, donderdag en vrijdag (0,6 wtf) en voor de groepen 6,7 en 8 zijn de werkdagen in onderling overleg (0,6 wtf). 

Heb je zin om te komen werken in een klein, betrokken team dat oog heeft voor alle leerlingen van de school?   
Ben je in bezit van een Pabo diploma en heb je ervaring of affiniteit met het Dalton onderwijs?

Onze school staat aan de rand van Poeldijk en heeft vier groepen. Om de school heen worden nieuwe huizen gebouwd en de verwachting is dat we de komende jaren zullen groeien. 

De kracht van Daltonschool Poeldijk is betrokkenheid. We werken volgens de Daltonvisie. We werken met onze leerlingen aan de Daltonkernwaarden:  zelfstandigheid, effectiviteit, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflecteren. Het team draagt zorg voor kwalitatief
goed onderwijs. Op een verantwoorde manier gaan we mee met ontwikkelingen. Ons doel is toekomstgericht onderwijs.  

Daltonschool Poeldijk valt onder Stichting West Openbaar Onderwijs. Meer informatie over onze school is te vinden op www.odpoeldijk.nl. 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Hans van Schanke op telefoonnummer 0174-248833 of stuur meteen een sollicitatiebrief en cv naar info@odschool.nl 

Sollicitatieinformatie

Over Openbare Daltonschool Poeldijk

Openbare Daltonschool Poeldijk is een moderne school in een nieuw gebouw. Wij zijn gehuisvest in dit gebouw samen met peuterspeelzaal Hummeloord en kinderopvang "Simba". De Openbare Daltonschool Poeldijk is sinds mei 2007 een echte daltonschool. Een daltonschool leert de kinderen behalve rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis ook vaardigheden die de huidige maatschappij vraagt. We willen de kinderen leren zelf keuzes te maken, verantwoordelijk te zijn voor hun handelen en willen ze daar ook op aanspreken.
 
Een daltonschool is nooit af, maar is voortdurend in ontwikkeling. De maatschappij verandert en de school dient mee te veranderen. Er blijven natuurlijk ook dingen hetzelfde. Kinderen leren nog steeds rekenen, zoals de tafels, maar ook met een rekenmachine werken. Bij taal besteden wij veel aandacht aan spelling en grammatica. Ondanks voortschrijdende sms-taal en het gemak waarmee spelfouten in het e-mailverkeer worden gemaakt, eisen wij van de kinderen dat ze foutloos leren spellen. Hoe wij vorm geven aan ons Daltononderwijs is terug te vinden in het Daltonboek dat samen met algemene informatie over Daltononderwijs te vinden is onder het tabblad "Daltononderwijs" op de website https://odschool.nl/poeldijk.

We werken met een continurooster. 
Binnen dit continurooster wordt het buitenspelen verzorgd door kinderopvang Simba. Lunchen doen de leerlingen gezamenlijk met de eigen leerkracht.

Solliciteer