Overzicht

De Vreewijkschool is een protestants- christelijke basisschool in Tuindorp Vreewijk te Rotterdam. Wij hebben reguliere groepen, een inpandige peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang.
 
Wij zijn een ‘Lekker Fit’ school en Vreedzame school. We werken in leerteams en hanteren het expliciete directe instructiemodel.
 

PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een
bestuursbureau.

 

Wij vragen
 

  • Een professional in het bezit van zijn of haar bevoegdheid als leerkracht;
  • Een heldere onderwijskundige visie;
  • Een collega die kan reflecteren op eigen handelen;
  • Samenwerking in teamverband met een lerende open houding;
  • Empathisch vermogen en respect voor verscheidenheid aan godsdiensten, culturen en leefwijzen.
 

Sollicitatieinformatie

Meer informatie en reactie
 
Kijk voor meer informatie op www.vreewijkschool.nl en
www.pcbo.nl. Een gemotiveerde reactie met cv kun je  sturen naar
directie@vreewijkschool.nl.
De directie, Jeanette Nobel en Petra Luth, nemen dan contact met je op.
 
Data gespreksrondes
Vaststellen in gezamenlijk overleg.

 

Over Vreewijkschool

Solliciteer