Overzicht

Op de Julianaschool aan de Burgemeester Martenssingel 38 in Gouda zoeken we een leerkracht voor onze jongste groep, die in januari gaat starten.
Ben jij iemand die:

  • wil werken vanuit passie op een school waar samenwerken in vertrouwen als fundament wordt gezien;
  • bekend is met thematisch onderwijs en/of de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs;
  • bekend is met en werkt volgens het EDI-model;
  • vanuit een lerende houding een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de school;
  • de kracht ziet in samenwerking in een school en een kleinere stichting waar de lijnen kort zijn;
  • het belangrijk vindt dat er veel scholingsmogelijkheden zijn;
  • een PABO-diploma heeft of een PABO-traject volgt;
  • uit persoonlijke overtuiging wil werken in het protestants-christelijk onderwijs en meelevend lid is van een protestants-christelijke kerk of gemeente

neem dan contact met ons op!

Bovenop deze aanstelling is inzet in de invalpool mogelijk.

In het bezit van een PABO-diploma, of een PABO-traject volgend

Sollicitatieinformatie

Sollicitatiegesprekken vinden in overleg plaats.

Over CNS Gouda

CNS Gouda is een protestants-christelijke schoolvereniging, die bestaat uit de Prinses Julianaschool, de Johannes Calvijnschool en de Livingstoneschool. Vanuit respect voor elkaar worden verschillen in beleving van het geloof gewaardeerd. Door de kleinschaligheid zijn de lijnen binnen CNS kort en wordt uw creativiteit, innovatievermogen en actuele kennis van onderwijsontwikkelingen door uw collega-directeuren op waarde geschat. Er is intensieve samenwerking tussen de directeuren en de bestuurder. 

De scholen kennen een open toelatingsbeleid voor leerlingen. Alle kinderen van wie de ouders de levensbeschouwelijke uitgangspunten van de school onderschrijven of respecteren zijn welkom. Van personeels- en bestuursleden wordt verwacht dat zij een persoonlijke keuze hebben gemaakt voor het christelijk geloof en meelevend lid zijn van één van de protestants christelijke kerken of gemeenten.

Solliciteer