Overzicht

 ‘Ruimte om te leren’

Groepsleerkracht bovenbouw (o,8 fte)
Amsterdam Noord

INFORMATIE VACATURE
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is er een vacature in unit 3/4, groep 6 tot 8 op onze school voor speciaal basisonderwijs. Het betreft een aanstelling van 0,8 FTE.
Het betreft een tijdelijke aanstelling in verband met langdurige ziekte. Het is mogelijk om de vacature uit te breiden naar fulltime in combinatie met een aanstelling van 0.2 FTE als leerkracht DoeLab.

INFORMATIE SCHOOL
SBO Universum is een speciale basisschool in Amsterdam Noord waar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften onderwijs en begeleiding krijgen. Veel leerlingen hebben moeite met leren, hebben sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. Ook kan een moeilijke
thuissituatie een rol spelen.
Wij zijn op zoek naar een leerkracht die onze kinderen begrijpt en hiernaar kan handelen. Hij/zij moet gedreven zijn, tegen een stootje kunnen en de leerlingen net dat beetje meer kunnen geven.

INFORMATIE BESTUUR
Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

Innoord
Klaprozenweg 75-H
1033 NN  Amsterdam Noord
info@innoord.nl
020 – 8201410
dewerkplekvanjeleven.nl
innoord.nl
facebook
instagram
linkedin
twitter
 

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES
De collega die we zoeken:
● heeft een bevoegdheid voor het primair onderwijs, bij voorkeur aangevuld met een opleiding master (S)EN, gedragsspecialisme of vergelijkbare opleiding;
● heeft ervaring binnen speciaal (basis)onderwijs of is een goede leerkracht basisonderwijs met hart voor kinderen waar het leren niet vanzelf gaat;
● heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen;
● kan differentiëren in werkvormen, leerstof en sociale contacten;
● kan teamgericht en nauw samenwerken met ouders.

Sollicitatieinformatie

AANVULLENDE INFORMATIE
Iedereen, die 2 of meer dagen werkt, vragen we te solliciteren.
Nieuwe leerkrachten worden goed ingewerkt en krijgen begeleiding.
Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie van SBO Universuml, in de persoon van: Pien Verburg, 06-10357956 of via de mail
p.verburg@innoord.nl

SOLLICITEREN
Uw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via het formulier onderaan deze pagina. De reactietermijn loopt tot 1 juli 2019 om 9.00 uur.
 

Over SBO Universum

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen.
Innoord, voorheen Stichting Openbaar Onderwijs Noord, is voortgekomen uit het stadsdeel Amsterdam-Noord. Tot 2008 lag het schoolbestuur van de openbare basisscholen in Amsterdam-Noord in handen van het stadsdeel. Het jaar ervoor had de stadsdeelraad van Amsterdam-Noord besloten om het basisonderwijs te verzelfstandigen in de vorm van een bestuurscommissie. Daarom werd vanaf 1 januari 2008 de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-Noord eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat in de openbare scholen wordt verzorgd. Door de oprichting van een aparte stichting op 30 december 2010 heeft het schoolbestuur een onafhankelijkere positie gekregen. Vanaf 2 juni 2017 zijn we verder gegaan onder de naam Innoord.

De stichting is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) zijn lid van deze federatie.

Visie
Ieder kind heeft een talent en e`lk talent is even belangrijk. Ongeacht afkomst, cultuur, IQ, opvoeding of geloof. Het is de kunst dat talent te vinden en tot bloei te laten komen. En dat talent te versterken. Dat schept zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbewustzijn. En dat positieve zelfbeeld zorgt later voor actieve wereldburgers die volwaardig meedoen in de maatschappij.

Missie
De toekomst voorbereiden op onze leerlingen. Dit klinkt misschien wat vreemd, maar het is vooral een statement. We willen ermee zeggen dat we met ons onderwijs invloed willen uitoefenen op de toekomt. Kinderen zijn de toekomst.
 

Solliciteer