Overzicht

Leerkracht groep 1-2
In Tuindorp Oostzaan, omgeven door groen en ruimte, staat IKC Tuindorp. Een IKC waar wij trots op zijn, waar kinderen samen spelen, leren, ontspannen en zich ontwikkelen. Op weg naar autonome en bewuste burgers. Samen met ouders, medewerkers en omgeving.

IKC Tuindorp ontwikkelt zich tot een complete organisatie waar Onderwijs, Ontwikkeling, Opvang & Ontspanning samenwerken vanuit één visie! Wij verzorgen onderwijs en opvoeding voor kinderen van 0 tot 13 jaar, 52 weken per jaar, van 7:30 uur tot 18:30 uur.

We ontwikkelen ons op de volgende thema’s passend bij onze visie:

 • Kwalificatie (sterke basis en talentontwikkeling),
 • Socialisatie (burgerschap, thematisch werken, 21e eeuwse vaardigheden)
 • Persoonsvorming (sociaal, veilige school)

Wij bieden onze kinderen veiligheid en structuur. Wij zijn een hecht, jong team en gaan uit van ieders kwaliteit. Een IKC met veel tradities en activiteiten waar de kinderen, hun ouders en het team veel waarde aan hechten.
En lijkt het je leuk om bij ons te komen werken in groep 5? Lees dan verder!
IKC Tuindorp kenmerkt zich door een grote diversiteit. De school trekt kinderen aan met verschillende culturele en sociale achtergronden. Zo hebben wij een groot deel ‘echte Tuindorpers’, kinderen van ouders die ooit zelf op de school hebben gezeten.
Een steeds groter wordend deel zijn onze ‘Nieuwe Noorderlingen’. Deze ouders trekken uit het centrum van de stad naar onze wijk, die groen en aantrekkelijk is voor gezinnen met jonge kinderen.
Een ander deel van onze populatie is zeer divers en woont voor een groot deel in de Molenwijk. Meerdere culturen zijn aanwezig bij ons op school.
Dit zorgt ervoor dat het werk op IKC Tuindorp afwisselend en uitdagend is. Het onderwijs dat aangeboden wordt, zorgt voor een stevige basis met veel aandacht voor de vakken rekenen en taal. Daarbij maken wij gebruik van het EDI-model. Daarbij zijn rekenen en
begrijpend lezen onze speerpunten.

Dagen
4-5

Periode
Vanaf 1 november 2022 met uitzicht op een vast dienstverband voor onbepaalde tijd

Werktijdfactor (fte)
0.8-1.0

In de groepen 1-2 wordt op ieder gebied gewerkt vanuit thema’s middels IPC early years. In de groepen 3 t/m 8 wordt naast de basis tevens thematisch gewerkt volgens IPC.

IKC Tuindorp biedt onderwijs op maat met aandacht voor talentontwikkeling. Dit wordt vormgegeven middels; vakdocenten voor gymnastiek, muziek en beeldende vorming, het Doelab, de Plusklas en het Leerlab.
Wij werken volgens de 6 principes van opbrengstgericht passend onderwijs en maken daarbij gebruik van de leerlijnen Parnassys voor de groepen 1-2 en Focus PO voor de groepen 3 t/m 8. De implementatie hiervan is dit schooljaar gestart.

Samen met de organisatie Eigen&Wijzer verzorgen wij een aantal BSO groepen, de TSO, 2 VVE groepen en 2 Kinderdagverblijfgroepen 0-4 jr. IKC Tuindorp ontwikkelt één doorgaande lijn op het gebied van onderwijs en opvoeding en is zo een veilige omgeving waar kinderen
zich ontwikkelen en opgroeien, als zij niet thuis bij hun ouders zijn.

Wij zoeken een collega die:

 • Goed kan communiceren;
 • Affiniteit heeft met meerdere leeftijdsgroepen;
 • Gestructureerd is;
 • Stevig in zijn schoenen staat;
 • Daadkrachtig is;
 • Humor en relativeringsvermogen heeft;
 • Kan reflecteren op zichzelf;
 • Gericht is op samenwerking;
 • Toekomstgericht is.

Sollicitatieinformatie

Ben je geïnteresseerd en wil je aan de slag als leerkracht bij IKC Tuindorp?
We ontvangen graag jouw cv en korte motivatie en stuur deze naar i.vander.wal@askoscholen.nl

IKC Tuindorp
Kometensingel 52
1033 BW Amsterdam

Directeur
Doritha de Koning

Telefoon
020-4930431

E-mail
i.vander.wal@askoscholen.nl

Website
www.ikctuindorp.nl

Over IKC Tuindorp

Leerkrachten-leerlingen-ouders van De Satelliet hebben oog en oor voor elkaar. Via een kinderraad, mogen leerlingen meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op hun school. Betrokkenheid van ouders is enorm belangrijk voor het schoolsucces van kinderen.

Laat alle sterren stralen
De Satelliet is een ambitieuze school, kennisverwerving is essentieel voor een goede basis. Leerkrachten hebben hoge en positieve verwachtingen van iedere leerling, de school heeft goede resultaten.
We streven naar dagelijks leerplezier, leerlingen worden aangemoedigd en beloond, zodat het beste uit de leerling wordt gehaald. De Satelliet is een Vreedzame School, met een veilig schoolklimaat, anti-pestbeleid en onderdeel van de Vreedzame Wijk.
De school biedt vele activiteiten om leerlingen een brede ontwikkeling mee te geven: er is veel aandacht voor cultuur, musea, toneel, theater en leerlingen gaan o.a. naar de schooltuinen, op schoolreisje, kamp en zeilkamp voor groep 8. Er is een uitgebreid aanbod aan buitenschoolse activiteiten.

Bewegen is belangrijk
De Satelliet heeft sinds 2010 het officiële certificaat van een sport actieve school, een vakleerkracht voor gym, een gymlokaal en de sportvelden ‘ in onze achtertuin’.

Solliciteer