Overzicht

De Griftschool is een middelgrote school in Woudenberg. We werken met een enthousiast team en hebben de focus op goed onderwijs voor alle kinderen. Daarnaast is er veel aandacht voor kunst en cultuur.
In de school heerst een rustige sfeer. Veiligheid en welbevinden van kinderen staat bij ons bovenaan.

De school heeft ongeveer 160 leerlingen. We werken grotendeels in enkele groepen. Directe instructie staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken met de methodes Pluspunt, Taal Actief en Blink. Voor sociaal emotionele ontwikkeling werken wij met Kwink.
Wij hebben een schoolbibliotheek en een praktijklokaal.
Er is aandacht voor alle kinderen, zowel kinderen die extra hulp nodig hebben als kinderen die meer uitdaging nodig hebben.
 

We zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor onze groep 7 van 25 leerlingen. De groep vraagt om een rustige, evenwichtige leerkracht die zicht heeft op alle kinderen. De kinderen zijn gewend aan een heldere instructie en waar nodig extra instructie
of uitdaging. Ons team is altijd bereid elkaar te helpen, zo ook een nieuwe leerkracht.
 
De werkdagen zijn van dinsdag t/m vrijdag. Met ingang van 29 maart tot aan de zomervakantie.
Uiteraard moet je beschikken over een lesbevoegdheid en daarnaast is een gymbevoegd geen pré maar zou wel fijn zijn.

 

Sollicitatieinformatie

Spreekt dit je aan? Wij zien jouw reactie graag tegemoet. Bel of mail gerust als je eerst meer informatie wenst met Dorine de Jong, schoolleider. Telefoonnummer is 06-20 30 50 358. Je kunt uiteraard ook je motivatiebrief en CV mailen naar:
d.dejong@griftschool.nl

Sluitingsdatum is 15 december 2022

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure zullen referenties worden ingewonnen.

Over openbare basisschool Griftschool

STEV is sinds 2005 een organisatie voor primair openbaar basisonderwijs in de omgeving van Amersfoort. Bij STEV zijn 15 basisscholen aangesloten. Deze openbare basisscholen liggen verspreid over verschillende dorpen en gemeenten: Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Soest, Scherpenzeel, en Woudenberg.

Hiermee is STEV een stichting met een brede geografische spreiding. Onze scholen variëren in omvang van 60 tot ruim 240 leerlingen. Per 1 oktober 2019 telde STEV ruim 1900 leerlingen. Eind 2018 had STEV bijna 190 personeelsleden in dienst. Daarvan was 10% man en 90% vrouw.

De Griftschool staat voor kwalitatief goed onderwijs dat ruimte biedt aan individuele behoeften. Wij onderwijzen onze leerlingen in een inspirerende en veilige omgeving. Wij kiezen bewust voor het werken in vaste groepen. De leerkracht heeft hierdoor oog voor elk kind. Bij de vakken lezen en rekenen wordt groepsdoorbroken gewerkt.
Drie ochtenden per week worden kinderen individueel of in kleine groepjes extra ondersteund door remedial teachers.
Voor kinderen die meer aan kunnen zijn er de plusgroepen. Een paar keer per week werken kinderen met en zonder begeleiding aan speciaal hiervoor uitgekozen projecten. We zijn een school in beweging. We hebben een uitgebreid kunst- en cultuuraanbod en er wordt Engels gegeven vanaf groep 1.

Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en streven naar het geven van verlengde instructie aan leerlingen die afwijken van het gemiddelde ontwikkelingstempo. Wij hanteren een didactiek die zelfstandig leren ondersteunt en creëren leersituaties waarin leerlingen zowel in eigen tempo, als samen met anderen kunnen werken.

Solliciteer