Overzicht

Voor de Tarcisiusschool in Nijmegen zijn wij op zoek naar een:
 
Leerkracht SO
0,6 FTE – 1,0 FTE
 

Ben je op zoek naar een baan waarbij je stevig in je schoenen moet staan en je lesgeeft aan kinderen met een specialistische onderwijs- en opvoedingsvraag?
Dan ben jij wellicht de leerkracht Speciaal Onderwijs die wij zoeken!
 
De Tarcisiusschool biedt onderwijs aan leerlingen met een specialistische ondersteuningsbehoefte, bij zowel de cognitieve ontwikkeling (domein Leren) als in de omgang met zichzelf en de omgeving (domein Gedrag). De specifieke expertise van de Tarcisiusschool
zit in de combinatie van beide domeinen. De school kiest voor een positieve benadering en begeleiding van de leerlingen voor een zo optimaal mogelijk en duurzaam effect.
 
Kenmerkend voor de cultuur binnen het schoolteam is de grote betrokkenheid bij de leerlingen en bij elkaar. De verbinding tussen mensen, in relatie tot de omgeving, staat centraal.
Begrippen die horen bij de kenmerken van het personeel zijn: loyaal naar elkaar en de organisatie, creatief in experimenteren en innoveren van het onderwijs, gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling, flexibel in handelen, gericht op samenwerken
en maatwerk.
 
Wij zoeken een nieuwe collega in onze steeds veranderende leef- en leeromgeving die:

  • vertrouwt op AUTONOMIE en expliciet aandacht en oog heeft voor ieders dromen, drijfveren, intuïtie, voorkeuren, persoonlijkheid en unieke ontwikkelmogelijkheden.
  • ruimte biedt voor ONTWIKKELING binnen een (kans)rijke, innovatieve en ervaringsgerichte leef- en leeromgeving. 
  • werkt vanuit VERBINDING met alle interne en externe betrokken, als onderdeel van een groter ecologisch geheel.

De vacature is voor ten minste 0,6 FTE. De invulling van deze drie dagen ligt vast:

  • Op maandag en dinsdag ben je mentorleerkracht van onze SO-Paars klas. Deze klas bestaat uit een groep van maximaal 10 leerlingen van 6 tot 8 jaar oud.
  • Op vrijdag ben je mentorleerkracht van onze SO-Oranje klas. Deze klas bestaat uit een groep van maximaal 14 leerlingen van 10 tot 12 jaar oud.

Mocht je graag 0,8 of 1,0 FTE willen werken gaan we met elkaar naar een goede invulling kijken voor deze dagen.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform Cao Primair Onderwijs.
Op basis van ervaring en opleiding word je ingeschaald in schaal LC. 
Je werkt 24 tot 40 uur per week, in een arbeidsovereenkomst tot einde schooljaar 2022-2023, met uitzicht op een vaste aanstelling.
 
Meer weten?
Neem gerust contact met ons op!
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met onze Onderwijs- Zorgcoördinator Roos Eckhardt, via 06 34310772
 
Direct solliciteren kan natuurlijk ook!
Wij ontvangen je motivatiebrief en CV graag via het mailadres van de school, welkom@tarcisiusschool.nl
 
Tot ziens bij de Tarcisiusschool
 

Sollicitatieinformatie

Over Tarcisiusschool

De Tarcisiusschool is een éénpitter in de wijk Brakkenstein gelegen in Nijmegen. De school biedt met ongeveer 50 medewerkers onderwijs aan ongeveer 160 leerlingen. De Tarcisiusschool heeft een afdeling Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 6 t/m 12 jaar en een afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar. Ongeveer 40% van de leerlingen bezoekt de SO-afdeling en 60% de VSO-afdeling.   
  
De Tarcisiusschool biedt onderwijs aan leerlingen met een specialistische ondersteuningsbehoefte, bij zowel de cognitieve ontwikkeling (domein Leren) als in de omgang met zichzelf en de omgeving (domein Gedrag). De specifieke expertise van de Tarcisiusschool zit in de combinatie van beide domeinen. De school kiest voor een positieve benadering en begeleiding van de leerlingen voor een zo optimaal mogelijk en duurzaam effect.   
  
Het volledige schoolteam, van conciërge tot aan management, laat een evenwichtige verdeling zien op leeftijd, gender, expertise, diversiteit en achtergronden. Kenmerkend voor de cultuur binnen het schoolteam is de grote betrokkenheid bij de leerlingen en bij elkaar. De verbinding tussen mensen, in relatie tot de omgeving, staat centraal. 
 
Het is de natuur van de mens om zich in elk moment, in iedere situatie en een leven lang te ontwikkelen, in relatie tot de toekomst en de wereld om zich heen. De Tarcisiusschool heeft de overtuiging dat de school hierbij van toegevoegde waarde kan zijn wanneer zij in de basis een omgeving biedt waar iedereen volledig gezien wordt en oprecht zichzelf kan zijn. Vanuit een holistisch bewustzijn laat de school zich in alle facetten, bij alle interne en externe processen en op alle niveaus van onze schoolorganisatie, leiden door 3 kernwaarden:  
 
● De school vertrouwt op AUTONOMIE vanuit diversiteit en inclusie en heeft expliciet aandacht en oog voor ieders dromen, drijfveren, intuïtie, voorkeuren, persoonlijkheid en unieke ontwikkelmogelijkheden.  
● De school biedt ruimte voor ONTWIKKELING binnen een (kans)rijke, innovatieve en ervaringsgerichte leef- en leeromgeving.  
● De school werkt vanuit VERBINDING met alle betrokken interne, externe partijen en stakeholders, als onderdeel van een groter ecologisch

In ons onderwijsmodel is het lesaanbod in balans, omdat de splitsing tussen praktisch en theoretisch onderwijs, en de splitsing tussen binnenschools en buitenschools leren, zoveel als mogelijk losgelaten is. Dit maakt het voor leerlingen mogelijk om nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes (denken en handelen), vanuit verschillende vakgebieden, situaties en contexten in samenhang en in de vorm van een doorlopende leerlijn te ontdekken en oefenen. 
 
Kenmerken van ons ervarings- en ontwikkelingsgericht onderwijsaanbod: 
• Het onderwijs bestaat grotendeels uit ervarings- en ontwikkelingsgerichte (leer)activiteiten die plaats- en tijdsonafhankelijk zijn. 
• De (leer)activiteiten worden aangeboden vanuit de school als leef- en leergemeenschap en zijn gericht op de brede persoonsvorming, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en loopbaanoriëntatie. 
• Het onderwijsprogramma gaat uit van diversiteit en verscheidenheid; tempo- en niveauverschillen en worden aangepast aan gespecificeerde individuele doelstellingen. 
• Binnen het leerkrachtgestuurde (kans)rijke- en eigentijdse onderwijsprogramma is er sterk sprake van individuele en leerlinggestuurde ontwikkelprocessen. 
• De leerkracht wordt gezien als rolmodel, beweegt met de leerling mee in het ontwikkelproces en is verantwoordelijk voor de begeleiding en coaching van de leerling. 
• Er wordt gebruikgemaakt van elektronische leeromgevingen, digitale leerlingvolgsystemen, portfolio’s en formatieve evaluatie.
 

Solliciteer