Overzicht

OZHW is in samenwerking met Stichting Bram op zoek naar een leerkracht speciaal onderwijs
Aantal uren 16 – 32 uur per week (0.4 – 0.9 fte)
Je werkplek OBS de Botter en/of het Gemini College in Ridderkerk
Startdatum 1 januari 2023

Stichting Bram
Stichting Bram biedt zorg, begeleiding én speciaal onderwijs op maat aan kinderen met een meervoudige beperking. Dit doen zij in  samenwerking met OBS de Botter (po) en met de LeerOnderneming (10-14 onderwijs) binnen het Gemini College (vo) in Ridderkerk. De
kinderen van Stichting Bram werken, spelen en leren intensief samen met de leerlingen van OBS de Botter en de LeerOnderneming. Op deze manier kunnen dagelijks terugkerende contacten plaatsvinden tussen kinderen met en zonder (ernstig) meervoudige beperkingen
om integratie en acceptatie te realiseren. Het is een unieke samenwerkingsvorm, waarbij zorg en onderwijs met elkaar samengaan.

Tover jij graag elke dag een lach op het gezicht van kinderen en zeker bij kinderen met een (meervoudige) beperking? Wil je die kinderen binnen hun eigen ontwikkeling zoveel mogelijk uitdagen om het optimale uit hun leven te halen? Dan mag je je passie komen
inzetten bij Stichting Bram!

Over de functie
Als leerkracht bied jij intensieve begeleiding aan jouw klas van maximaal 6 kinderen op zowel pedagogisch als didactisch gebied. De begeleiding vindt zowel in het lokaal van Stichting Bram als in de klassen van OBS de Botter of de LeerOnderneming plaats. Jij 
bereidt de leerlingen voor op een plek in de maatschappij, waar zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Jouw lokaal is een veilige omgeving, waar ieder individu zich op zijn gemak voelt. Als leerkracht dien je tevens geduldig te zijn en je moet de
kleine stapjes kunnen waarderen die zij maken. Jouw hart gaat sneller kloppen, zodra een leerling laat zien dat hij/zij jou begrijpt. Jij verdiept je in de achtergrond van jouw leerlingen en weet hoe jij hen het beste kan benaderen. Het is van belang dat elke
dag dezelfde structuur geboden wordt en dat er duidelijk gecommuniceerd wordt. 

Stichting Bram heeft momenteel 2 groepen genaamd “de Optimist” en “de Klipper” binnen reguliere basisschool de Botter:

▪ De Optimist biedt onderwijs, zorg en begeleiding aan 6 leerlingen in de leeftijd van 3 – 6 jaar.
▪ De Klipper biedt onderwijs, zorg en begeleiding aan 6 leerlingen in de leeftijd van 7 – 10 jaar.

Vanaf september 2022 is Stichting Bram gestart met een nieuwe groep voor de oudere leerlingen (tussen de 10 – 14 jaar) binnen het voortgezet onderwijs. Vanuit deze groep wordt er samengewerkt met de LeerOnderneming (10 – 14 onderwijs) binnen het reguliere voortgezet
onderwijs van het 

Gemini College in Ridderkerk. 
De leerkracht;
• Houdt hierbij rekening met de onderwijsbehoeften van de individuele leerling, de subgroep of de groep als geheel.
• Hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leeren opvoedingsdoelen van de school en die van de leerling.
• Zet mede, in multidisciplinair of teamverband, de pedagogische koers uit.
• Voert hierover overleg met collega’s, directie, ouders en specialisten en verwerkt de visie in didactische werkvormen en leerractiviteiten.
• Evalueert lesmethoden, lesprogramma’s, didactische werkvormen e.d. en stelt deze bij.

De volgende zaken vallen bij deze kinderen op:
• De motorische ontwikkeling gaat langzamer dan passend is bij hun kalenderleeftijd.
• De spraakontwikkeling en communicatieve vaardigheden verlopen langzamer dan passend is bij hun kalenderleeftijd.
• De spelontwikkeling verloopt trager dan passend is bij hun kalenderleeftijd.
• De cognitieve ontwikkeling gaat een stuk trager dan passend is bij hun kalenderleeftijd: de leerling houdt een blijvende achterstand.
• De concentratie is van korte duur, er kunnen zich concentratiestoornissen voordoen.
• Er is veelal sprake van een prikkelverwerkingsstoornis.

De kinderen zijn leerplichtig en hebben, naast een passend onderwijsaanbod, wegens het ontbreken van de dagelijkse zelfredzaamheid zorg en intensieve begeleiding nodig. Je wordt hierbij ondersteunt door een onderwijsassistent en een persoonlijk begeleider.

Je wordt aangestuurd door de manager van Stichting Bram in samenwerking met de directeur van OBS de Botter en/of de LeerOnderneming. Daarnaast heb je regelmatig contact met de leerkrachten van de Botter en/of de LeerOnderneming en ondersteunende diensten zoals
de (zorg)begeleiders op de groep, de orthopedagoog, de fysiotherapeut, de muziekagoog, de logopedist, de ergotherapeut en de ambulant ondersteuner. Ook informeer je ouders en verwanten, specialisten en overige 
betrokkenen over de kinderen, lever je een bijdrage aan commissiewerk en sta je open om samen te werken met stagiaires en/of vrijwilligers. 

Je profiel
 Je bent in het bezit van een pabo-diploma.
 Je hebt affiniteit met het cluster 3-onderwijs.
 Je bent innovatief, geduldig, initiatiefrijk, flexibel, zelfstandig en daadkrachtig;
 Je bent goed in omdenken.
 Je biedt de kinderen rust en regelmaat.
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 Je bent in staat overzicht in processen te bewaren.
 Je bent in staat om binnen een lerende organisatie te functioneren.

Ervaring
 Meerdere jaren werkervaring binnen het onderwijs is gewenst, maar niet noodzakelijk.
 Ervaring met complexe problematiek is gewenst.
 Ervaring met de cluster 3-doelgroep is een pré.

Ons aanbod
Het onderwijskundige deel zal worden verzorgd in samenwerking met OZHW (Onderwijsgroep ZuidHollandse Waarden), OBS de Botter en de LeerOnderneming. De leerkracht is daarom werkzaam voor OZHW.
Je komt te werken op één van onze mooie groepen. Momenteel zoeken we een leerkracht voor de volgende groepen/dagen:

Locatie OBS de Botter (po)
• Dinsdag: groep de Optimist 
• Vrijdag: groep de Klipper 

Locatie Gemini College (vo)
• Donderdag en vrijdag: groep de Sloep

We horen graag van jou welke groep het beste bij jou past en dus je voorkeur heeft. Ook horen we graag hoeveel uren per week je inzetbaar bent. 

Bij Stichting Bram en OBS de Botter zien we graag dat je het naar je zin hebt. Een prettig werkklimaat en goede arbeidsvoorwaarden helpen hierbij. We besteden veel persoonlijke aandacht aan je loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Salaris
Inschaling conform cao Primair Onderwijs.

Voor in de agenda:
Solliciteren kan via e-mail naar Marjon de Vries (directeur Stichting Bram):
m.devries@stichting-bram.nl en/of Karin Jasper (directeur Botter) via karin.jasper@ozhw.nl met een recente cv en motivatiebrief. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Marjon via 06-28785860.

Na de brievenselectie worden kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 
Zie jij dit als jouw uitdaging? Wacht dan niet langer met reageren!

Sollicitatieinformatie

Over OZHW Basisschool Botter

De Botter is een openbare school gevestigd in de wijk Drievliet in Ridderkerk. Het gebouw biedt vele mogelijkheden en biedt daardoor ruimte voor meerdere partijen. Naast groep 1 t/m 8 zijn ook Stichting Bram, Yes!kinderopvang en Victor de Verkenner in het gebouw gehuisvest.

Het motto van onze school is ‘samen jezelf zijn’. Vanuit dit motto zijn de volgende kernwaarden bij ons op school van toepassing en richten we ons onderwijs in volgens deze kernwaarden: 

Samen: samen betekent voor de Botter dat de kinderen van en met elkaar leren, in optimale samenwerking tussen de leerling, de ouders/verzorgers en de school.

Aandacht: aandacht betekent voor de Botter dat ieder kind zich ontwikkelt op zijn of haar niveau en tempo. Wij organiseren ons onderwijs zodanig dat hier aandacht en ruimte voor is.

Kind mag zichtzelf zijn: ieder kind heeft zijn eigen talent en ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelpunten. Wij willen ieder kind tot zijn recht laten komen.

Gericht op de toekomst: onze kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Wij leren de kinderen vaardigheden die hen voorbereiden op deze toekomst.

Twee lokaties:
Voorn 9, 2986 JA Ridderkerk
Voorn 11, 2986 JA Ridderkerk

Meer informatie vindt u op onze website www.debotter.nl en www.ozhw.nl of u kunt bellen met ons secretariaat 0180-426731.

Solliciteer