Overzicht

Wij zoeken per direct een leerkracht/specialist voor onze (hoog) begaafde leerlingen in de bovenbouw

Rosj Pina is een moderne middelgrote Joodse basisschool in Amsterdam-Zuid, waar Joods en profaan onderwijs gegeven wordt door een bevlogen team van leerkrachten en onderwijsondersteuners. Onze leerlingen komen elke dag met een glimlach naar school. Naast de
vakken uit het Nederlandse curriculum, volgen ze ook onderwijs in Hebreeuws en Joodse religie en tradities. 

De inspectie van het onderwijs gaf in haar laatste inspectie rapport (februari 2020) het Burgerschapsonderwijs op onze school het oordeel "goed ". Zij was ook zeer te spreken over ons nieuwkomersonderwijs en het onderwijs aan onze begaafde leerlingen.

Sinds schooljaar 2021-2022 krijgen onze begaafde leerlingen van groep 6, 7 en 8 samen de hele week les in de zgn. Flexgroep. In de Flexgroep worden leerlingen geplaatst met onderwijsbehoeften waaraan in de reguliere groepen niet makkelijk voldaan kan worden. De
plaatsing van de leerlingen vindt plaats in nauwe samenspraak met het zorgteam, leerkrachten, leerlingen en ouders. De groep wordt begeleid door een ervaren specialist begaafdheid. Zij zoekt voor twee dagen in de week een collega.

Ervaring met HB onderwijs is een pré, maar niet noodzakelijk. Wij zoeken vooral iemand met een groot hart voor het onderwijs, die gelooft in kansen voor leerlingen, collega’s en ouders.

Werkdagen stellen we vast in onderling overleg. 

Nieuwsgierig geworden? Bel met onze directeur (0622142377) en stel je vragen!

 

De leerkracht van de Flexgroep geeft les aan ongeveer 20 leerlingen van groep 6, 7 en 8 en werkt nauw samen met de specialist begaafdheid van de school en met het zorgteam. 

Dit vragen we van jou:

  • vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis;
  • ervaring met handelingsgericht en planmatig werken;
  • vaardigheden op het gebied van differentiatie;
  • les kunnen geven uitgaande van de leerlijnen (zelf lessen kunnen maken);
  • vaardigheden in het opzetten van plannen;
  • goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) bij voorkeur ook in het Engels;
  • bereidheid om de Joodse identiteit van de school te ondersteunen (je hoeft zelf niet Joods te zijn);
  • ervaring/affiniteit met het werken met (hoog)begaafde leerlingen is een pré.

Sollicitatieinformatie

Onze begaafde leerlingen zoeken een leerkracht die hun gedifferentieerde onderwijsbehoeften ziet, een groot hart heeft voor passend onderwijs en samen met hen, hun ouders en leerkrachten er voor gaat zorgen dat ze het naar hun zin hebben op school en kunnen
uitstromen op hun eigen niveau.  Schriftelijke sollicitaties met motivatie naar:

Jacqueline Brecher (directeur)

Jacquelinebrecher@rosjpina.nl
020-6427644/ 06-22142377

Over Basisschool Rosj Pina

Rosj Pina is een moderne, middelgrote Joodse basisschool in Amsterdam-Zuid.

Solliciteer