Overzicht

Het Open Venster in Lombardijen heeft ongeveer 250 leerlingen. Er wordt vanuit grote betrokkenheid door een team van 30 mensen hard gewerkt om elke leerling de maximale kans te bieden.  Zo’n kans start met een stevige basis.
 
Er gaat veel aandacht naar de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen, spelling). Dit doen we oa. met behulp van expliciete directe instructie (EDI). De uitgangspunten van de  Kanjertraining krijgen veel aandacht op de school. Dit brengt rust en veiligheid.
 We zijn een Lekker Fit school; er is veel aandacht voor sporten, beweging en een gezonde leefstijl.
Begin schooljaar 22-23 zullen we starten in een nieuw schoolgebouw.

PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een bestuursbureau.

 

 

Wij zoeken iemand die
 

  • Graag werkt in een nieuw schoolgebouw van een groeiende school
  • Een pabo-diploma heeft en bereid is om zich verder te ontwikkelen;
  • Kennis heeft van expliciete directe instructie of bereid is om zich hier in te scholen.
  • Bereid is om een stapje harder te lopen voor onze Rotterdamse leerlingen op onze veelkleurige school;
  • Een prettig en veilig pedagogisch klimaat kan bieden met heldere regels en een duidelijke structuur;
  • Invulling geeft aan onze christelijke inspiratie binnen een verscheidenheid aan godsdiensten, culturen en leefwijzen.
 

Sollicitatieinformatie

Meer informatie en reactie
Kijk voor meer informatie op www.hetopenvenster.nl en
www.pcbo.nl.
Met vragen of voor een toelichting kan altijd contact opgenomen worden met Victor van Toer, schoolleider van Het Open Venster. Bereikbaar via 010-4198722 of via
v.vantoer@hetopenvenster.nl. Een meeloopmoment op school of een oriënterend gesprek behoort zeker tot de mogelijkheden.  Een sollicitatie (inclusief cv) kan naar
info@hetopenvenster.nl gemaild worden.

 

Over Open Venster

Solliciteer