Overzicht

Kenmerkend voor Groeisaam
 
Groeisaam is een stichting die onderwijs verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam-scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO-school.
 
Groeisaam staat voor: 

 • Goed onderwijs voor alle leerlingen.
 • Een plezierige leer- en werkomgeving.
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Over De Ruyter
 
De Ruyter is een school in ontwikkeling in het dorp Weurt bij Nijmegen. We zijn deel van Kindcentrum De Ruyter. Op de locatie zijn tevens een peutergroep en de BSO van KION gevestigd.
We zijn een IPC-school. De kinderen hebben met IPC meer plezier en worden zich meer bewust van hun ontwikkeling. Ze weten waarom ze nieuwe dingen leren, leggen makkelijker verbanden en ontdekken hoe ze beter worden. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen
met plezier naar school komen. We besteden veel tijd aan de sociale vaardigheden van onze leerlingen.
We vinden het belangrijk dat niet alleen de kinderen zich blijven ontwikkelen, maar ook als team willen we kijken waar we kunnen verbeteren, waarbij we kijken of we de goede dingen doen voor de leerlingen en of we dat dan ook goed doen. 
 
Kenmerkend voor De Ruyter: 

 • Plezier is voor ons de basis van al het leren en de ontwikkeling van kinderen.
 • Goed didactisch handelen is voor ons de kern. Dit doen we vanuit de Vier Sleutels.
 • We werken actief aan onze schoolontwikkeling vanuit een jaarplan/meerjarenplan.
 • We werken met IPC, hierdoor werken we o.a. aan de 21e-eeuwse vaardigheden en executieve functies van kinderen.
 • Digitale verwerking gebeurt op eigen niveau met Snappet.
 • Er is een positief en veilig leef- en leerklimaat.

 

Wie zoeken wij?
 
Doordat we subsidie hebben gekregen voor inzet op de basisvaardigheden kunnen we onze grote combinatiegroep splitsen. Daarom kunnen we nu een extra leraar inzetten. We zoeken een collega die: 

 • drie tot vijf dagen per week gaat lesgeven in groep 7. Door jouw inzet kunnen we een grote combinatiegroep splitsen en extra inzetten op de basisvaardigheden. Het gaat om een groep van 16 leerlingen, waarbij er vier dagen per week een onderwijsassistent
  aanwezig is in de groep voor extra ondersteuning;
 • betrokken is en bij ons wil komen werken op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst t/m december 2023;
 • flexibel is en sterk in zijn/haar schoenen staat;
 • misschien al enige ervaring heeft met Snappet en het werken met IPC;
 • het een uitdaging vindt om bij te dragen aan onze onderwijsontwikkeling;
 • goed kan samenwerken en communicatief sterk is.

Wij verwachten dat je: 

 • je PABO-diploma hebt;
 • enthousiast en betrokken bent;
 • op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen in het onderwijs.

 

Sollicitatieinformatie

We horen graag van jou!

We nodigen je van harte uit om voor 1 februari a.s. via Meesterbaan te solliciteren en je motivatiebrief en CV aan ons door te geven.
Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de BBAC (Bovenschoolse BenoemingsAdviesCommissie) op maandag 6 februari 2023 vanaf 15.30 uur. Het gesprek met de sollicitatiecommissie van De Ruyter is op donderdag 9 februari 2023.

Wil je graag meer weten over werken op De Ruyter? Dan kun je contact opnemen met directeur Petra Veltman via tel. 06-48485397. Bekijk vooral ook onze website: deruyterweurt.nl

 

Over Groeisaam Primair Onderwijs

Stichting Groeisaam Primair Onderwijs biedt een kleurrijk onderwijspalet in de gemeenten West Maas en Waal, Druten en Beuningen. De naam Groeisaam is een samentrekking van ‘groeien’ en ‘samen’. Daarnaast is het woord afgeleid van ‘groeizaam’: een verwijzing naar onze streek met zijn vruchtbare rivierklei, waar het goed groeien is.

Groeien is een natuurlijk proces, dat altijd plaatsvindt. Mensen willen groeien, kinderen willen leren. Wij willen dat onze scholen groeizame plekken zijn, met een gunstig leer- en ontwikkelklimaat voor kinderen en medewerkers. Groeien verloopt niet altijd in hetzelfde tempo. Een groeiproces kan de ene keer snel, de andere keer langzaam verlopen. Die verschillen vormen ons uitgangspunt, en we koesteren de diversiteit.

Groeisaam is creatief, inspirerend, nieuwsgierig, verbindend, resultaatgericht en in balans. Iedere school krijgt de ruimte om een eigen invulling te geven aan het onderwijs, passend bij de eigen omgeving. Het veelkleurige en veelzijdige karakter van Groeisaam is terug te zien in de huisstijl. Onze scholen werken samen om de mogelijkheden voor onze kinderen en medewerkers te vergroten en we bieden elkaar ruggensteun waar nodig. Zo groeien we samen!
 

Solliciteer