Overzicht

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

LEERKRACHTONDERSTEUNER / ONDERSTEUNENDE LEERKRACHT

Die het verschil wil maken voor de kinderen
 

BEN JIJ IEMAND DIE:

  • kinderen de ruimte biedt om in een veilige omgeving te ontwikkelen, waarbij ieder kind gezien wordt,
  • in staat is om met individuele of groepen kinderen in een bovenbouw een goed pedagogisch klimaat neer te zetten,
  • in staat is om zijn/ haar handelen af te stemmen op de leerdoelen,
  • open, eerlijk en betrokken is naar kinderen en collega’s, 
  • het juiste doet op het goede moment, ook in de ogen van het kind, 
  • de regie in handen neemt, maar ook ruimte geeft aan eigenaarschap bij kinderen,
  • denkt in kansen en deze ook aangrijpt, 
  • met veel energie en enthousiasme mee wil werken aan de ontwikkeling van een breed kindcentrum in Uden-West?

 
Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor schooljaar 2022-2023 met een werktijdfactor van 0,47. Werkdagen en tijden zijn in overleg.

Meer informatie over het kindcentrum kun je vinden op de website:
www.kindcentrumaventurijn.nl

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de coördinator onderwijs: 
Anne Ketelaars, telefonisch via 06-24503531 of per mail: a.ketelaars@kiemuden.nl

BEN JIJ DE PERSOON DIE WE ZOEKEN?
 
Dan kun je reageren door uiterlijk 21 september 2022 een mail te sturen met je motivatie en CV naar
personeelszaken@kiemuden.nl.
 

Sollicitatieinformatie

Over Kindcentrum Aventurijn

Solliciteer