Overzicht

lid raad van toezicht, met financieel inzicht
School: Stichting OVO
Contactpersoon: Rob Vroegh, talentmanager
Telefoonnummer: 0619834161
Sector: PO & VO ( Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs)
Uren: 15
Roosterdagen: dinsdag
Onderwijsvorm: niet van toepassing
Afdeling: niet van toepassing
Dienstverband: tijdelijk
Bevoegdheid: niet van toepassing
Aanvangsdatum: in overleg
Extra informatie:
PROFIEL | BETROKKEN, DESKUNDIG en OPEN

Avontuurlijke verbinder
Je bent iemand die mensen bij elkaar houdt. Zorgt voor een goede sfeer en bent energiek aanwezig.
Je hebt aandacht voor de inhoud en voor jouw mede toezichthouders. Je bent respectvol naar
anderen en je begrijpt de toezichthoudende rol. Je hebt organisatie-sensitiviteit om de soms
tegengestelde belangen van de verschillende spelers te onderkennen. Je durft anders te kijken en
goede ideeën te omarmen, maar altijd met een duidelijk gekozen perspectief voor ogen. Jij bent
ervan overtuigd dat het samen altijd beter is dan alleen. Van nature zoek je dan ook de
samenwerking op en zoek je uit hoe je samen verder komt.

Financieel
Financiën kennen voor jou geen geheimen. Je bent scherp op jouw expertisegebied en wil dit voor iedereen begrijpelijk maken. Mensen meenemen, zorgen delen en blijven luisteren, zeker bij veranderingen. Je werkt graag in een prettige, betrokken collegiale sfeer
en met een professionele frisse houding ben jij een aantrekkelijke gesprekspartner, open en nieuwsgierig. Je schetst graag andere perspectieven op verschillende thema’s, hebt een brede blik op bedrijfsvoering en stelt op het juiste moment de juiste vragen.
Je bent zelfkritisch, optimistisch en je hebt een gezonde dosis humor. Bovendien ben en blijf je betrokken bij de ontwikkelingen in de regio. Tevens ben je vanuit deze rol lid van de auditcommissie. De auditcommissie vergadert voor elke vergadering van de
rvt om de financiën door te nemen en rapporteert vervolgens aan de rvt.

Raad van toezicht | Toezichthoudende taak
De toezichthoudende taak richt zich op het belang van het openbaar primair en voortgezet onderwijs in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam, het gemeentelijk onderwijsbeleid, de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.
Enkele primaire functies van de rvt zijn:
• Een professionele tegenmacht van het college van bestuur vormen en zijn functioneren te legitimeren namens de regionale samenleving.
• Het bewaken van de continuïteit van de maatschappelijke taak van het openbaar primair en voortgezet onderwijs in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam.
• Het controleren of het college van bestuur conform de relevante wetgeving, conform de Code Goed Onderwijsbestuur, conform de integriteitscode van de stichting en conform het belang van de stichting.
• Het vervullen van het werkgeverschap door het college van bestuur.

Naast ongeveer 8 vergaderingen (exclusief commissies) spreekt de raad van toezicht jaarlijks 2 keer met de GMR. Daarnaast plant de rvt ieder jaar schoolbezoeken in. Geboden wordt een vrijwilligersvergoeding van € 1800,- p/j.
PROCEDURE | Kennismaking en selectie De procedure start met een kennismaking door middel van een oriënterend gesprek, naar aanleiding van je kandidatuur Hierna volgen, bij wederzijdse geschiktheid, vervolggesprekken. Reacties zien wij graag tegemoet voor 3
februari 2023. De 1ste gespreksronden zullen in de 3de week van februari 2023 worden ingepland.

Benoemingswijze
De gemeenteraden van de gemeente Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam benoemen de leden van de raad van toezicht.

Sollicitatieinformatie

Over OVO – Bestuursbureau

Onze stichting, voor openbaar verenigd onderwijs in Gorinchem en de regio, biedt voortgezet onderwijs en basis onderwijs en richt zich op de behoeftes en het talent van de individuele leerling. 

Onze scholen leggen de nadruk op kansen en mogelijkheden van leerlingen. De unieke combinatie van basis onderwijs en voortgezet onderwijs binnen de stichting draagt hieraan bij. Zo werken onze scholen samen aan een sterke doorlopende leerlijn tussen deze scholen OVO-Talentontwikkeling

De scholen worden ondersteund vanuit het bestuursbureau. Zo kunnen directeuren en leerkrachten zich zoveel mogelijk richten op hun primaire taak: het onderwijs voor onze leerlingen – iedereen is welkom om een mooie schooltijd te beleven en op te groeien tot waardevol lid van de maatschappij.  

Meer informatie vindt u op onze website www.stichtingovo.nl of u kunt bellen met ons secretariaat 0183-650440.

Onze scholen voor voortgezet onderwijs:
– Fortes Lyceum – Gorinchem
– Vita College – Gorinchem
– Omnia College – Gorinchem
– Gymnasium Camphusianum
– ISK de Toelomst

Onze scholen voor primair onderwijs:
– Anne Frank – Gorinchem
– Graaf Reinald – Gorinchem
– Driemaster – Hardinxveld – Giessendam
– Tweemaster – Gorinchem
– J.P. Waale – Gorinchem 
– IKC Merweplein – Gorinchem 
– IKC Merwede – Hardinxveld – Giessendam
– Daltonschool De Poorter – Gorinchem
– Jenaplanschool Gorkum – Gorinchem 
– Montessorischool Hoog Dalem – Gorinchem                

Solliciteer