Overzicht

medewerker financiëlezaken
School:Stichting OVO
Contactpersoon:Rob Vroegh, talentmanager
Telefoonnummer:0619834161
Sector:PO & VO ( Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs)
Uren:24
Roosterdagen:maandag, woensdag, vrijdag
Onderwijsvorm:basis onderwijs, voortgezet onderwijs
Afdeling:niet van toepassing
Dienstverband:tijdelijk
Bevoegdheid:niet van toepassing
Aanvangsdatum:zo spoedig mogelijk
Extra informatie: zie https://www.roozz.nl/vacatures/medewerker-financilezaken-stichting-ovo

STICHTING OVO
Kindgericht, Luisteren en Samenwerken
“Wie zijn wij, waarom bestaan wij?”

De Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio (OVO) is een integrale aanbieder voor openbaar basis- en voortgezet onderwijs in Gorinchem en de regio. De Stichting bestaat uit vier scholen voor het voortgezet onderwijs en tien scholen
voor primair onderwijs (met elf locaties).

De Stichting realiseert dit onder meer door de unieke samenwerking van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze samenwerking komt tot uiting in OVO Talentontwikkeling. Goed personeel is daarnaast van kapitaal belang en heeft dus een uitermate hoge prioriteit.
Scholen zijn herkenbaar aan en aanspreekbaar op hun werkwijze. OVO realiseert zich dat kwaliteitsbeleid de sleutel vormt tot de toekomst. Een professionele cultuur van doelgericht samenwerken en samen leren is hierbij van groot belang.
Stichting OVO is met zo’n 4.600 leerlingen en 15 locaties één van de grootste onderwijsorganisaties in de regio Gorinchem. Onze organisatie groeit! De groei werkt ook door op (financieel) administratief gebied en vraagt versterking van de financiële afdeling.
Daarom zijn we op zoek naar jou!

Sollicitatieinformatie

Over OVO – Bestuursbureau

Onze stichting, voor openbaar verenigd onderwijs in Gorinchem en de regio, biedt voortgezet onderwijs en basis onderwijs en richt zich op de behoeftes en het talent van de individuele leerling. 

Onze scholen leggen de nadruk op kansen en mogelijkheden van leerlingen. De unieke combinatie van basis onderwijs en voortgezet onderwijs binnen de stichting draagt hieraan bij. Zo werken onze scholen samen aan een sterke doorlopende leerlijn tussen deze scholen OVO-Talentontwikkeling

De scholen worden ondersteund vanuit het bestuursbureau. Zo kunnen directeuren en leerkrachten zich zoveel mogelijk richten op hun primaire taak: het onderwijs voor onze leerlingen – iedereen is welkom om een mooie schooltijd te beleven en op te groeien tot waardevol lid van de maatschappij.  

Meer informatie vindt u op onze website www.stichtingovo.nl of u kunt bellen met ons secretariaat 0183-650440.

Onze scholen voor voortgezet onderwijs:
– Fortes Lyceum – Gorinchem
– Vita College – Gorinchem
– Omnia College – Gorinchem
– Gymnasium Camphusianum
– ISK de Toelomst

Onze scholen voor primair onderwijs:
– Anne Frank – Gorinchem
– Graaf Reinald – Gorinchem
– Driemaster – Hardinxveld – Giessendam
– Tweemaster – Gorinchem
– J.P. Waale – Gorinchem 
– IKC Merweplein – Gorinchem 
– IKC Merwede – Hardinxveld – Giessendam
– Daltonschool De Poorter – Gorinchem
– Jenaplanschool Gorkum – Gorinchem 
– Montessorischool Hoog Dalem – Gorinchem                

Solliciteer