Overzicht

Kindcentrum WestWijs zoekt per 1 maart, i.v.m. een leerkracht die met zwangerschapsverlof gaat een

 

Topper voor onze groep 8
voor 5 dagen (parttime ook mogelijk)

Onze school

WestWijs is een nieuwe school per 1-8-2022. De twee scholen in Rijsenhout, De Zevensprong en Immanuel, hebben het afgelopen schooljaar samengewerkt aan het vormgeven van één nieuwe school voor de kinderen in Rijsenhout en omgeving. Tevens hebben we ook een
BSO in de school die de kinderen voor en na schooltijd opvangt. De leidsters van de BSO en de collega’s van de basisschool vormen samen één team, het team van Kindcentrum WestWijs.

Ons onderwijs

Met passie en plezier geven wij onderwijs waarbij; brede ontwikkeling, betrokkenheid, geborgenheid en respect onze kernwaarde zijn.

De leerkracht die wij zoeken is een leerkracht die:

– Plezier heeft in het mede verantwoordelijk zijn van de ontwikkeling van het kind
– Enthousiast wordt van kinderen leren te leren
– Wil meedenken in het neerzetten van de nieuwe school in Rijsenhout
– Zich kan vinden in onze kernwaarde; brede ontwikkeling, betrokkenheid, geborgenheid en respect
– Samen wil werken met paralelcollega’s
– Een portie humor tot zijn/haar beschikking heeft
– De leerlingen van groep 8 een fantastische afsluiting bezorgt met kamp, musical en het afscheid van de basisschool.

Verdere informatie
Neem contact op met Claudia Bolhuis-Meskers voor meer informatie over de school en over de vacature. Je kan bellen naar 0297-327842 of mailen naar claudia.bolhuis@sopoh.nl

Sollicitatieinformatie

Over Floreer

Onze naam Floreer verwijst naar onze kracht én naar onze intenties. Naar groeien, bloeien, tot volle ontplooiing komen, boven het gewone uitstijgen. Een naam die past bij onze visie en ambities! Ons uiteindelijke doel is dat kinderen zich ontplooien tot zelfstandige en gelukkige jong volwassenen, die bewust leven, eigen keuzes kunnen maken en hun plek vinden in onze samenleving. Die doorgaande ontwikkeling begint bij opvang en onderwijs.

Solliciteer