Overzicht

Wij zijn met ingang van 1 april 2023 op zoek naar een leraar Frans. Het betreft vacature voor ca.1 fte voor de sector havo/vwo in de onder-/ bovenbouw. Daarnaast ben je inzetbaar voor een deelmentoraat.
  
Wie zoeken wij?
De sectie Frans van het Oosterlicht College is op zoek naar een docent die:       

  • graag samenwerkt met zijn collega’s,  
  • met enthousiasme onze leerlingen de Franse taal wil leren en hen inzicht in de Franse cultuur bij kan brengen, 
  • eigen lesmateriaal kan ontwerpen van lessen naast de methode,  
  • die vaardig is in het werken met digitaal lesmateriaal, 
  • ervaring heeft met het organiseren van excursies en andere buitenschoolse activiteiten. 

Daarnaast is humor en relativeringsvermogen een eigenschap die erg wordt gewaardeerd bij ons in de sectie! 
 
In overleg kan ook eerder worden gestart dan 1 april. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen via:
Contactpersoon  : Gerco van ’t Spijker
Mailadres            :
g.vantspijker@oosterlicht.nl

Tel.nr.                  : 030-6004800

Wie zijn wij? 
  
Het Oosterlicht College in Nieuwegein is een brede christelijke scholengemeenschap en maakt deel uit van de scholengroep PCOU Willibrord . Op onze school volgen ca. 1750 leerlingen een vmbo-, havo-, atheneum- of gymnasiumopleiding. Bij ons krijgt elke leerling
de kans om te excelleren: in een taal, een zaak- of betà-vak of op het gebied van sport, creativiteit of cultuur. Ook talenten als organiseren, samenwerken en ondernemen worden gezien en gestimuleerd. Een veilige en kleinschalige leeromgeving is een van de
zekerheden die maakt dat onze leerlingen daadwerkelijk kunnen en durven groeien. 
Het Oosterlicht College is volop in beweging om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien in een veilig leerklimaat en alle medewerkers samen werken aan het beste onderwijs. 
Ons motto is dat je kan worden en zijn wie je bent met respect en zorg voor elkaar. 

Sollicitatieinformatie

Over Oosterlicht College Nieuwegein

Groeien door kansen  
 
Het Oosterlicht College Nieuwegein is de enige brede scholengemeenschap in de regio. Dat zijn we uit overtuiging. We maken een bewuste keuze voor dakpanklassen en voor een tweejarige brugperiode om kansengelijkheid te bevorderen, opstroom te stimuleren en een veilige sfeer te creëren. De basis van ons open christelijk handelen is respect en zorg voor elkaar; persoonsvorming vinden wij belangrijk.  
 
Het Oosterlicht College biedt leerlingen kansen. We moedigen ambitie aan en geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent. Iedere leerling komt bij ons op het niveau terecht dat bij hem of haar past. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend met mooie resultaten. We hebben een breed aanbod op het gebied van Cambridge English, bèta, techniek, creativiteit, cultuur en sport. Er is veel ruimte voor brede zelfontplooiing. Trots zijn we op ons predicaat Cultuurprofielschool.  

We dagen leerlingen uit om steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch te denken en te experimenteren. Het Oosterlicht leidt op tot meer dan een diploma. 

PCOU Willibrord is met 42 scholen een grote onderwijsorganisatie in de stad Utrecht en de regio. Daarbij gaat het om 30 scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en om 12 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Breukelen, Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. We werken met zo’n 2.500 collega’s aan het onderwijs voor ruim 20.000 leerlingen.
 
Wij werken verbindend, tonen lef, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn in alles ontwikkelingsgericht. Of het nu gaat om onze leerlingen of om collega’s. Iedereen is welkom en diversiteit en veelkleurigheid wordt gekoesterd. Voor elk kind is er een passende plaats op één van onze scholen en voor elke nieuwe collega hebben wij een inspirerende en uitdagende werkomgeving. Wij werken gezamenlijk aan één helder doel: voor elke leerling het beste onderwijs!
 

Solliciteer