Overzicht

Ben jij de betrokken schoolleider die vanuit visie richting geeft?
 
Dan is het Openbaar Lyceum in Zeist (OLZ) op zoek naar jou. Je leest hieronder eerst wie bij het OLZ past past, dan wie wij zijn en tot slot jouw opdracht.
 

Wie past bij OLZ?
Het OLZ zoekt een schoolleider die weet aan te sluiten bij reeds ingezette ontwikkelingen, deze weet te versterken en bestendigen. Je durft te experimenteren en samen te leren. Je bent besluitvaardig, koersvast en geeft richting en focus vanuit de grote lijnen.
Als leider werk je vanuit vertrouwen en geef je ruimte. Persoonlijk leiderschap is voor jou meer dan een hip begrip. Je ziet medewerkers en weet hen verantwoordelijkheid te geven en in te zetten op hun kwaliteiten. Je ondersteunt hierin je teamleiders in hun
leidinggeven door raad, daad en voorbeeldgedrag. Ondertussen richt jij je blik ook naar buiten. Je zoekt de samenwerking in de regio en je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de maatschappij. Deze kennis en inzichten vertaal je
naar de ontwikkelingen in en profilering van de school.
Verbinding met anderen is belangrijk voor jou. Medewerkers en leerlingen zien graag dat jij ook echt onderdeel uitmaakt van het  OLZ en wilt weten wat er speelt. Vanuit jouw nieuwsgierigheid ben je betrokken en zichtbaar waar mogelijk. Je hebt leidinggevende
ervaring met het vergroten van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Je ziet de school als een gemeenschap met de gezamenlijke opdracht het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Deze houding breng je ook in binnen het NUOVO Scholen MT en in de samenwerking
met je collega schoolleiders.
 
Wie zijn wij?
Tussen al het groen van midden-Nederland èn dichtbij de stad vind je het OLZ: een middelgrote school voor havo-, atheneum- en gymnasiumonderwijs. Onze school ligt op het landgoed Schoonoord in Zeist.
Openheid, toewijding en ontwikkeling zijn kernbegrippen voor ons. Vanuit ons openbare karakter vinden we het belangrijk om inclusief onderwijs te bieden, dat iedereen past.
Onze school profileert zich met sport- en expressieprofielen in de onderbouw, maar ook met een havo-kansklas, BPS en de route gymnasium-extra. In de bovenbouw kenmerkt het onderwijs op het OLZ zich door een zeer gevarieerd vakkenaanbod, met onder andere NLT,
BSM, kunstvak Beeldend en kunstvak Dans. Daarnaast kunnen leerlingen naast het vakaanbod gebruik maken van verschillende excellentieprogramma’s (zoals U-talent, Cambridge en DELF). 
Al vanaf het eerste moment op het OLZ voelt de leerling: ‘ik kan hier zijn wie ik ben!’ Leerlingen worden gestimuleerd zich te laten zien en te onderscheiden, hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen.
Daarmee biedt het OLZ voor alle leerlingen passende uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden, meer dan een diploma. Daar zijn wij trots op!
OLZ is onderdeel van NUOVO Scholen. Deze stichting voor openbaar voortgezet onderwijs verzorgt in de stad en regio Utrecht een breed en gevarieerd onderwijsaanbod van vmbo tot vwo. NUOVO Scholen werkt vanuit het motto zelf denken en samen doen. NUOVO Scholen
werkt nauw samen vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel naar alle 10.000 leerlingen van de NUOVO Scholen. Er wordt gezamenlijk onderwijskundige visie ontwikkeld, die door iedere school vertaald wordt naar eigen onderwijskundige en organisatieontwikkeling.
NUOVO Scholen biedt al haar medewerkers mogelijkheden tot professionele groei en loopbaanontwikkeling. NUOVO Scholen is sterk door haar diversiteit en biedt voor alle leerlingen een passend (openbaar) onderwijsaanbod.

Jouw opdracht
Het OLZ is dit schooljaar gestart met een project, middels “we own the school”, om te komen tot een onderwijsontwerp dat zelfstandigheid en eigenaarschap van leerlingen vergroot. Op basis van een programma van eisen ontwikkelt een werkgroep van medewerkers
op dit moment een passend onderwijsontwerp en daaruit voorkomende pilots. Deze pilots zullen vanaf het nieuwe schooljaar gedraaid worden.
Het team is verantwoordelijk voor het volbrengen van dit project. Als schoolleider stuur je samen met de teamleiders op deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en bewaak je dat elke medewerker aan boord blijft. Je houdt vast aan de koers en geeft richting waar
nodig. Vanzelfsprekend hoort hierbij ook het evalueren van de ingezette ontwikkeling, het bijsturen en bewust kiezen voor wat echt werkt en past bij het OLZ.
 
Dit project geeft input voor het aanscherpen van de onderwijskundige visie en identiteit van het OLZ. Jij brengt in dit proces structuur en focus en zorgt dat elke medewerker zich kan verbinden aan deze visie. Een heldere visie en identiteit dient als kapstok
voor ieders handelen en schept een bedding voor het nemen van verantwoordelijkheid.
 
Naast de interne ontwikkeling, is ook de blik naar buiten nodig. Het OLZ heeft veel moois te bieden en dat mag in de etalage. Dat vraagt om duidelijke keuzes met betrekking tot profilering en het versterken en uitbouwen wat OLZ tot een bijzondere school maakt.
 
 

Sollicitatieinformatie

Praktisch informatie en de procedure
De functie van schoolleider op OLZ betreft 1,0 fte en wordt gewaardeerd in schaal 14 (met uitloop naar schaal 15) conform de cao voor het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie kun je contact opnemen Gea Hallema Adviseur Mens & Organisatie, via 06-16401480
of ghallema@nuovo.eu
 
Wil jij met ons verder bouwen aan mooi onderwijs voor de leerlingen? Stuur dan je cv en motivatie in via onze website voor 13 februari. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste korte kennismaking op 21 of 22 februari. De vervolgprocedure
bestaat uit twee gespreksrondes op 8 en 16 maart, waarvan een assessment deel uit maakt.
 

Over Openbaar Lyceum Zeist

Talent centraal
Tussen al het groen van midden-Nederland vind je het Openbaar Lyceum Zeist: een middelgrote school (ongeveer 1100 leerlingen) voor havo-, atheneum- en gymnasiumonderwijs. Onze school ligt op het landgoed Schoonoord in Zeist, dat is centraal gelegen en goed bereikbaar.

Openheid, toewijding en ontwikkeling zijn kernbegrippen voor ons. Vanuit ons openbare karakter vinden we het belangrijk om inclusief onderwijs te bieden, dat iedereen past en waar medewerkers mee tot hun recht komen.

Onze school profileert zich met sport- en expressieprofielen in de onderbouw, maar ook met een havo-kansklas en de route gymnasium-extra. Al bij de eerste stappen die een leerling op het OLZ zet, voelt hij/zij: ‘ik kan hier zijn wie ik ben!’ Leerlingen worden gestimuleerd zich te laten zien en te onderscheiden, hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Daarnaast zijn er ook kansen om je te verbeteren als je ergens niet zo goed in bent.

Om dat waar te kunnen maken is onze school lid van de vereniging voor begaafdheidsprofielscholen (BPS) en werken wij samen de Universiteit van Utrecht in het U-talent programma voor gamma- en bètavakken, zowel voor havo- als vwo-leerlingen.

In de bovenbouw kunnen leerlingen excellentieprogramma’s volgen bij de vakken Frans (DELF) en Engels (Cambridge) om internationaal erkende diploma’s te halen. Ook kunnen zij examenvakken als Kunst Beeldend, Kunst Dans, Bewegen Sport en Maatschappij (BSM), wiskunde D, Natuur Leven en Technologie (NLT) kiezen.

Daarmee biedt het OLZ voor alle leerlingen passende uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden. Daar zijn wij trots op!

Wij staan voor:

Onze school stimuleert leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Dat maakt dat wij ons ook inspannen om medewerkers het beste uit zichzelf te halen. De kernwaarden openheid, toewijding en ontwikkeling creëren een omgeving met prettig contact, een hoge onderwijskwaliteit, aandacht voor elkaar, uitdagende ambities, ruimte om soms buiten de lijntjes te kleuren en altijd een oplossingsgerichte benadering te kiezen.

Openbaar Lyceum Zeist maakt deel uit van NUOVO scholen:

NUOVO is een ondernemende stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in de regio Utrecht. NUOVO heeft 15 scholen onder haar verantwoordelijkheid. Deze scholen bieden voortgezet onderwijs in het spectrum van praktijkonderwijs tot en met gymnasiaal onderwijs.
NUOVO scholen verzorgt kwalitatief hoogwaardig onderwijs vanuit de overtuiging dat maximale ontplooiing van leerlingen om maatwerk vraagt.  Geworteld in een in een solide basis van ervaring en deskundigheid willen we duurzaam en toekomst gericht onderwijs bieden. NUOVO is ambitieus, ondernemend en realistisch. www.nuovo.eu

Solliciteer