Overzicht

Wie wij zijn:
Onze school biedt onderwijs en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar die op het gebied van werkhouding, sociaal- emotionele  ontwikkeling en/of gedrag een intensievere ondersteuningsbehoefte hebben waardoor zij onvoldoende kunnen profiteren van het  onderwijs
op een reguliere school.  De Gerhardschool heeft expertise opgebouwd in de begeleiding van kinderen met onderwijsbelemmeringen, leerproblemen en  gedragsproblemen. Veel leerlingen hebben in het verleden veel meegemaakt. Bijna altijd is er sprake van ‘complexe’
problematiek. We werken nauw samen met verschillende aanbieders van jeugdhulpverleners.
Jouw rol:
De zorgcoördinatoren zijn de spil in de school en zorgen voor de verbinding tussen school, hulpverlening en thuissituatie. Je werkt nauw samen met de twee andere zorgcoördinatoren, de teamleiders en de directie. De zorgcoördinatoren zijn samen met de teamleiders
ondersteunend aan de groepen. Je bent een teamplayer binnen de school, maar ook in de externe samenwerking. Je persoonlijke begeleiding kenmerkt zich door motiveren, reflecteren en tactvol confronteren vanuit hoge verwachtingen.
 
Wat ga je doen (in het kort): 
Als zorgcoördinator heb je de verantwoordelijkheid over de beleidsontwikkeling van het zorgbeleid en coördineer je het zorgbeleid en de werkzaamheden van de Commissie voor de Begeleiding (CvB). Je bewaakt de algehele ontwikkeling van leerlingen en adviseert
bij het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 
Je verricht incidenteel diagnostiek, observatie, begeleiding en behandeling (in samenwerking met onze partners die ook in de school werken) en je fungeert als aandachtsfunctionaris kindermishandeling van de school. 
 
Je onderhoudt goede contacten met relevante externe zorginstellingen en andere partijen.
Je ondersteunt de leerkrachten en onderwijsondersteuners om de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling te bepalen en deze pedagogisch-didactisch uit te voeren. Je coacht (samen met de teamleider) de leraren bij de uitvoering en het versterken
van de kwaliteit van hun professioneel handelen.  
 

Wat we vragen:

  • Gedragswetenschappelijke opleiding (psychologie of orthopedagogiek).
  • Brede theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van leerlingbegeleiding en de zorgstructuur.
  • Kennis van de organisatie van onderwijskundige processen.
  • Inzicht in de organisatie van het speciaal onderwijs.
  • Kennis van de sociale kaart binnen de regio Amsterdam.
  • Vaardigheid in het begeleiden van professionals.
  • Vaardigheid in het opstellen van een plan van aanpak en handelingsplannen.
  • Affiniteit met onze doelgroep.
  • Ervaring in soortgelijke functie en (SO) onderwijs.

Sollicitatieinformatie

Meer informatie en solliciteren:
Meer informatie over de Gerhardschool kun je vinden op
www.gerhardschool.nl
.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Astrid Louweret, directeur van de school (0640741614). Je motivatiebrief en CV kun je per mail sturen naar
a.louweret@orion.nl.
 

Over Gerhardschool

 De Gerhardschool biedt onderwijs en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar die op het gebied van werkhouding, sociaal- emotionele ontwikkeling en/of gedrag een intensievere ondersteuningsbehoefte hebben waardoor zij onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs op een reguliere school. De Gerhardschool heeft expertise opgebouwd in de begeleiding van kinderen met onderwijsbelemmeringen, leerproblemen en gedragsproblemen. Veel leerlingen hebben in het verleden veel meegemaakt. Bijna altijd is er sprake van ‘complexe’ problematiek. We werken nauw samen met verschillende aanbieders van jeugdhulpverleners.

De Gerhardschool maakt onderdeel uit van stichting Orion.

Solliciteer