Overzicht

Wij zoeken een gemotiveerde en enthousiaste docent maatschappijleer voor een zwangerschapsvervanging van één van onze collega’s.

In de onderbouw bieden wij onderwijs in heterogene groepen. Hierin komen leerlingen met verschillende niveaus samen.
 
Wij maken gebruik van het door de school zelf ontwikkelde didactisch model Kring-Werkfase-Kring, waarbij het werken met hoofd, hart en handen een belangrijke rol speelt.

Onze voorkeur gaat uit naar een bevoegd en ervaren docent. Maar ben je bijna klaar met je opleiding, heb je ervaring met onze doelgroep en een heldere motivatie? Ook dan ontvangen we graag je brief en CV.
 

Sollicitatieinformatie

We kijken uit naar jouw sollicitatie.
Wil jij meer weten over de functie? Vraag dan informatie op bij Frank Joop, deelschoolleider via frankjoop@osbijlmer.nl of Emmelie van den Wall Bake Beijer, vakgroepvoorzitter via emmelievandenwallbake@osbijlmer.nl.

Over Open Schoolgemeenschap Bijlmer

De OSB is een brede schoolgemeenschap voor VWO, HAVO en VMBO (theoretisch, kader en basis). Al vijftig jaar brengt de OSB vernieuwend onderwijs in de praktijk. De OSB heeft in de traditie van haar bestaan leerlingen altijd benaderd als jonge mensen die zich in de breedte moeten kunnen ontwikkelen: persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie hebben allemaal aandacht nodig. Daar waar veel scholen juist vroeg op ‘niveau’ selecteren, stellen wij de selectie uit. Dat doen wij omdat wij het als onze opdracht zien om leerlingen in een verlengde brugperiode kansen te bieden om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Vanuit gemeenschappelijkheid bieden we ruimte aan brede ontwikkeling van iedere leerling, gericht op kennis, sociale en persoonlijke ontwikkeling. De gemeenschap biedt veiligheid en daagt uit om te leren wat je kan, wilt en wie je bent en wie je wilt worden. De missie en het onderwijsconcept van de OSB staan ook centraal bij de begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Wij willen een school zijn waar ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, deel uitmaken van onze leergemeenschap.

De OSB heeft een tweejarige, heterogene onderbouw zonder zittenblijven. Zo kunnen leerlingen een bewuste keuze maken voor een schooltype. Het mentoraat neemt een belangrijke plaats in en maakt integraal deel uit van het docentschap. Er wordt gewerkt met lessen van 60 minuten.

De schoolorganisatie is opgebouwd uit meerdere deelscholen: drie heterogeen samengestelde deelscholen onderbouw, twee deelscholen bovenbouw vmbo-breed en één deelschool bovenbouw havo/vwo. Zo zorgen we voor kleinschaligheid; voor leerlingen én docenten. Een deelschool bestaat uit ca. 20 docenten en ongeveer 10 klassen. Elke deelschool heeft zijn eigen personeelsruimte met eigen faciliteiten als kopieerapparaat, werkplekken voor docenten, keuken etc.

De deelschoolleiders vormen, tezamen met de adjunct-directeur en de bestuurder-directeur, de schoolleiding.
De schoolleiding wordt ondersteund door drie stafafdelingen; Personeel en Organisatie, Financiën en Huisvesting en ICT en de medewerkers Onderwijskwaliteit, Passend Onderwijs en administratie. Besluitvorming en evaluatie van (de hoofdlijnen van) het onderwijskundig beleid vinden plaats in de schoolleiding.

Acquisitie als reactie op onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteer