Overzicht

De Brede School Academie (BSA) Dordrecht zoekt 
 
1 leerkracht (0,2 fte) en 1 leerkracht/coördinator (0,6 fte) 
 
Drie onderwijsbesturen van de deelnemende scholen in Dordrecht-West (H3O, IKRA en Nestas scholengroep) bundelen de krachten, onder begeleiding van Vinci Toponderwijs, voor de start van een Brede School Academie in Dordrecht.  
Een toelichting van dit initiatief wordt onder deze vacature uiteengezet. 
 

 
 

Wij zoeken: 
Twee top-leerkrachten die zin hebben in een onderwijsavontuur met hoge opbrengsten. Mensen die geloven in de doelstellingen van de Brede School Academie en het interessant vinden om te werken in een academische omgeving waar het draait om teksten, discussie
en verdieping. Mensen die ervaring hebben met de doelgroep en zich extra verdiept hebben in taalonderwijs. Betrokken en inspirerende leerkrachten (lezers!), met een onderwijsbevoegdheid PO, die kansengelijkheid serieus nemen.  

Wij vragen een van deze leerkrachten om naast deze functie als leerkracht (0,4 fte) de rol van Dordtse coördinator (0,2 fte) op de Brede School Academie op zich te nemen.  
De coördinator is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de Dordtse BSA op de volgende onderdelen: onderwijsinhoud en uitvoering, professionalisering, werving en selectie van leerlingen, rapportages aan gemeente, besturen en scholen, maar ook voor de communicatie,
administratie en financiën. Tot slot is de coördinator ook verantwoordelijk (met ondersteuning vanuit schoolbesturen) voor de leermiddelen. 

Sollicitatieinformatie

Vragen? 
Voor inhoudelijke vragen over deze functies kun je terecht bij:  
Arjen Scholten – Vinci Toponderwijs, tel. 06 39 05 13 26 

Interesse?  
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en word je enthousiast van deze functie? Dan ontvangen we graag uiterlijk 8 januari 2023 jouw motivatiebrief met cv per mail via
jacqueline.kornet@nestas-scholengroep.nl  
 
Meer informatie 
In navolging van Utrecht, Zaanstad en Schiedam start Dordrecht een Brede School Academie. Kinderen gaan twee middagen per week, na schooltijd, naar deze BSA. Doelstelling: zo veel mogelijk doelgroepkinderen naar het HAVO/VWO. Op de BSA worden kinderen als het
ware ondergedompeld in taal en lezen. Ze werken op hoog niveau aan hun vaardigheden in  begrijpend lezen. Een niveau dat nodig is om te kunnen doorstromen naar HAVO/VWO.  
 
Het uitstroomcijfer naar het HAVO/VWO blijft in wijken waar veel kinderen een taalachterstand hebben achter bij het landelijk gemiddelde. Hoewel veel leerlingen wel het denkniveau en de werkhouding hebben voor HAVO/VWO, kunnen zij door hun taalachterstand deze
potentie vaak niet waar maken. Zonder effectieve ondersteuning komen zij, ten onrechte, toch op het VMBO terecht. De BSA richt zich op deze groep kinderen. 
 
Het BSA-programma is in Utrecht ontwikkeld door wetenschappers en praktijkexperts. De BSA is in de praktijk beproefd en volgens onderzoek succesvol gebleken. Het programma zet in op begrijpend lezen, woordenschat, leesmotivatie en kennis van de wereld. Uitgerekend
dat zijn de sleutelvaardigheden voor een succesvolle schoolloopbaan, maar uitgerekend dat zijn ook de gebieden waarop leerlingen met een taalachterstand uitvallen. Door deelname aan de BSA worden zij in de gelegenheid gesteld juist deze vaardigheden te vergroten.
Een leerling kan in principe al in groep 6 starten met de BSA en het programma tot met groep 8 volgen. Zo geniet een leerling drie jaar lang, gerichte ondersteuning. En dat werkt: na drie jaar behoren BSA-leerlingen tot de 25% beste lezers van Nederland! 
 
lees:
https://www.vinci-toponderwijs.nl/onderwijsconcepten-new
en  
www.vinci-toponderwijs.nl/_files/ugd/646ae1_01460d1ee08a4d34afd32a9537a28285.pdf      
 
kijk: https://vimeo.com/88597321 

Over Nestas Scholengroep

Nestas Scholengroep 
Per 1 januari 2022 zijn de stichtingen Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) en Katholiek Basisonderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) gefuseerd tot de Nestas Scholengroep. De Nestas Scholengroep verzorgt openbaar en katholiek onderwijs op 21 basisscholen in Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Gorinchem. Voor alle onderwijswensen zijn er passende scholen die zowel regulier onderwijs als onderwijs volgens speciale leermethoden (Dalton, Jenaplan en Montessori) aanbieden. Daarnaast zijn er scholen met plus concepten (sport, Engels vanaf groep 1) en een school voor speciaal basisonderwijs. 

De basis van ons onderwijs is simpel en veelomvattend tegelijk; zorg voor geborgenheid, waar ieder kind zich thuis voelt. 
 

Solliciteer