Overzicht

SO De Heldring groeit en opent twee nieuwe groepen

SO De Heldring is een school voor zml-onderwijs. Er wordt op dit moment onderwijs gegeven aan 106 leerlingen met een maximale groepsgrootte van 13 leerlingen. 

Onze visie is: ‘De Heldring werkt! met Plezier en Professioneel aan het  Perspectief van de leerling’.
De school groeit in leerlingaantallen en daarom starten we twee extra groepen in het nieuwe schooljaar.

Als logopedist in het speciaal onderwijs koppel je logopedische expertise op het gebied van taal, spraak, gehoor en communicatie aan diagnostische en therapeutische vaardigheden. Je besteedt in de behandeling aandacht aan spraak- en taalstoornissen en het ontwikkelen
van communicatieve vaardigheden zodat de leerlingen kunnen participeren en zichzelf zo goed mogelijk communicatief kunnen redden in het dagelijks leven, passend bij hun cognitieve niveau. Je werkt hierbij nauw samen met de groepsleiding en ouders. 
 

Als logopedist op SO De Heldring: 

  • voer je de logopedische screening uit 
  • verzorg je logopedische behandelingen in en buiten de klas. Dit kan zijn in groepsverband of individueel
  • doe je logopedisch onderzoek ten behoeve van diagnostiek en ondersteuning in het didactisch onderwijs 
  • beheers je NmG en bij voorkeur DGM
  • verzorg je voorlichting voor ouders en leerkrachten o.a. op het gebied van totale communicatie

Sollicitatieinformatie

Je sollicitatie graag richten aan SO De Heldring, t.a.v. Marjolein Stolwijk, directeur: m.stolwijk@kolom.net

Over SO de Heldring

Stichting Kolom is een organisatie voor speciaal onderwijs met 13 scholen, waarvan 5 SBO-scholen, 2 (V)SO-6scholen en 5 Praktijkcolleges in Amsterdam en Haarlem. 

Solliciteer