Overzicht

Werken in het voortgezet speciaal onderwijs is een bewuste beslissing. De keuze om te werken met jongeren met een specifieke ondersteuningsbehoefte geeft veel voldoening. Zo zijn docenten in het vso van speciale betekenis, voor individuele leerlingen en
ook voor de samenleving als geheel. 
 

Pleysier College Westerbeek zoekt per 1 april 2023: 
 
docent Nederlands voor havo en vwo 4/5/6 (0,4 fte)

(uitbreiding tot 1 FTE behoort tot de mogelijkheden)

 
Over ons college
Pleysier College Westerbeek in Den Haag is een school voor mavo, havo en vwo met 300 leerlingen. Met 70 collega’s geven we voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met autisme en andere psychische aandoeningen. In jargon: vso-cluster-4.
De sfeer op onze school is open, rustig, veilig en levendig tegelijk. Met elkaar helpen we leerlingen een goede plek te krijgen in de maatschappij. We zijn diplomagericht en behalen al jaren goede resultaten. Tegelijk focussen we vooral op het niveau van iedere
individuele leerling. We streven niet naar het hoogste maar het meest passende niveau. Daar worden onze leerlingen gelukkiger van, nu en straks. 
Westerbeek kent weinig personeelsverloop en een laag verzuim. Hoe dat komt? Nieuwe collega’s voelen zich welkom, ook door de persoonlijke begeleiding. Ze weten zich gesteund door collega’s en directie, het team van Westerbeek stimuleert en enthousiasmeert elkaar.
Mensen met plannen en ideeën krijgen ruimte en vertrouwen om die uit te voeren. Zo maken we ons onderwijs iedere schooldag een stukje beter.
 

Ben jij dit?
Werken met leerlingen in het cluster 4 onderwijs, vraagt van je dat je hart hebt voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan hun leeftijdsgenoten. Je bent enthousiast en bevlogen, je hebt geduld en doorzettingsvermogen én je kunt tegen een stootje.
Samen met het team en een goede ondersteuning vanuit de organisatie, ga je een professionele relatie aan met leerlingen, ouders en collega´s. Natuurlijk heb je een passende opleiding gevolgd of bent bereid deze te volgen.

 

Sollicitatieinformatie

Vragen of solliciteren?
Oriënteer jij jezelf op speciaal onderwijs en heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marcel Groeneweg, directeur Pleysier College Westerbeek. Je kunt hem bellen (070 – 3150050) en mailen (m.groeneweg@pleysier.nl).

Sluiting 
De procedure sluit wanneer de geschikte kandidaat is gevonden.

Over Pleysier College Westerbeek

Pleysier College Westerbeek biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Alle leerlingen hebben een mavo, havo of vwo-niveau.  Veel leerlingen hebben een vorm van autisme of hebben om andere redenen extra ondersteuning nodig.
Het onderwijsprogramma wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van het individu.
 
Op onze veilige en gestructureerde school kunnen leerlingen hun sterke kanten ontdekken en hun didactische en sociale capaciteiten ontwikkelen. We streven ernaar dat de scholieren het dagelijks leven beter gaan begrijpen en gelukkige deelnemers van onze maatschappij worden.
Als onze leerlingen eenmaal zover zijn, helpen wij ze om een adequaat vervolgtraject te kiezen. Pleysier College Westerbeek kent in hoofdzaak de uitstroommogelijkheid richting vervolgonderwijs. Door doelgericht uitstroombeleid streven wij naar een warme aansluiting met het ROC, het HBO of met een Universiteit.
Brugklassen op een andere locatie
Om de toestroom van nieuwe leerlingen goed op te kunnen vangen, beschikt onze school met ingang van schooljaar 2018-2019, over een tweede locatie in Den Haag: Kootwijkstraat 35.
Het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat is specifiek ingericht voor de leerlingen van de brugklassen.

Solliciteer