Overzicht

De inhoud van de vacature betreft:
Verzorgen van vaklessen en ochtendperiodes aan de klassen 8, 10, 11 en 12 M/H/V. De ochtend periodelessen worden gegeven in een periode van drie weken van maandag t/m vrijdag, de eerste twee lesuren (van 08.55 – 10.40 uur). De vaklessen worden gegeven op dinsdag
t/m vrijdag.
 
Competenties voor deze functie :

 • Kunnen organiseren van het klasmanagement;
 • Zorgen voor een veilige leeromgeving;
 • Kunnen motiveren, stimuleren en samenwerken;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Kunnen reflecteren;
 • Kennis en ervaring in het vakgebied;

 
 

Wij vragen :

 • Een 1e graad lesbevoegdheid Aardrijkskunde
 • Ervaring met het lesgeven aan examenklassen
 • Affiniteit met de vrijeschool en in staat tot het verbinden met de achtergronden van de school.
 • Affiniteit en betrokkenheid met de doelgroep.
 • Flexibiliteit omtrent inzet.

Sollicitatieinformatie

Over Vrijeschool Zutphen VO

Vrijeschool Zutphen VO is een school voor voortgezet onderwijs waar leerlingen vanuit het antroposofisch mensbeeld tot volwassenheid worden begeleid. De school telt rond 1200 leerlingen.
Vrijeschool Zutphen VO is een bruisende school waar betrokken leraren leerlingen stimuleren in hun cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. De pedagogische visie van de vrijeschool is gebaseerd op de gedachte dat een mens zich ontwikkelt in leeftijdsfasen. De totale leerling wordt aangesproken. Daarom worden naast kennisgerichte vakken veel praktische en kunstzinnige vakken gegeven. Het periodeonderwijs, waarin leerlingen drie weken achtereen gedurende de eerste twee uren van de dag met hetzelfde vak bezig zijn, vervult daarin een levendige rol.
Daarnaast wil de school een veilige en inspirerende leefomgeving zijn voor leerlingen.
De school biedt mavo-, havo- en vwo-trajecten aan. Ook kent onze school een Regge-stroom waarin leerlingen leren door doen.

Solliciteer