Overzicht

Met ingang van 1 februari 2023 zijn wij op zoek naar een docent Godsdienst. Als docent op Guido geef je op een aanstekelijke, enthousiaste manier het goede voorbeeld aan je collega’s op het gebied
van samenwerkend leren en activerende didactiek. Je vindt het belangrijk om met plezier samen te werken met leerlingen en collega’s. Leerlingen krijgen op Guido de ruimte om waar mogelijk te werken met een flexibel rooster, vakoverstijgend werken, en het werken
aan weektaken. Naast 9 lessen Godsdienst geef je ook nog 3 lessen maatschappijleer.

Als docent Godsdienst heb je een belangrijke rol binnen het team van Guido Arnhem. Binnen onze onderwijsvisie willen we ons burgerschapsonderwijs verder ontwikkelen. Naast ons godsdienstonderwijs en maatschappijleer maakt ook onze maatschappelijke diensttijd
daar onderdeel van uit. Van de nieuwe docent Godsdienst vragen we om als voortrekker dit samen met enkele collega’s verder vorm te geven. Onze school is erop gericht dat iedere leerling en medewerker met plezier naar school komt en zich veilig en gewaardeerd
voelt. Als leraar op Guido ben je ook altijd mentor, samen met een co-mentor. Het welzijn van iedere leerling en medewerker is de basis voor goed onderwijs. We zien elkaar als kind van God. Het is ons verlangen een voorbeeld te zijn voor elkaar en voor onze
leerlingen. We gaan zo met de ander om, zoals wij wensen dat een ander met ons omgaat. Guido doet hierbij recht een de eigenheid van de leerling in de lesgroep en medewerkers in zijn team.

Op Guido staan wij voor goed, christelijk onderwijs waarbij de Bijbel als Gods woord centraal staat. We willen onze leerlingen begeleiden bij het opgroeien tot jongvolwassen die weten hoe zij van betekenis kunnen zijn in het samenleven en samenwerken met anderen.
Op onze locatie in Arnhem hebben we een brede instroom van leerlingen met diverse achtergronden. Als docent Godsdienst weet je om te gaan met deze verschillen en lever je een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de christelijke identiteit van de
school.

Wat wij vragen

  • Je bent leerbaar en in staat goed te reflecteren op je eigen gedrag;
  • je leeft voor (congruent gedrag), vernieuwt: je stelt en bereikt doelen;
  • je bent (bij voorkeur) in het bezit van een eerste graads bevoegdheid;
  • je speelt op een positieve manier in op de leerbehoeftes en verschil in achtergrond van de leerlingen;
  • je kunt goed samenwerken en stimuleert leerlingen om samen te werken;
  • je stelt prioriteiten en grenzen en handelt daarnaar.

Sollicitatieinformatie

Wij verwachten van medewerkers dat ze overtuigd christen zijn, meelevend lid van een kerkelijke gemeente en van harte kunnen instemmen met ons identiteitsdocument.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met  Janine van Drieënhuizen. Sollicitatiebrief en CV kun je mailen naar vacature@guido.nl.

Organisatie: GSG Guido
Contactpersoon: Mw. Janine van Drieënhuizen
Telefoon: 06-281 213 51
Mail: jvandrieenhuizen@guido.nl

Over GSG Guido Locatie Arnhem

Bij Guido Arnhem hebben we oog voor onze leerlingen en collega's. Er is een fijne sfeer zodat iedereen goed kan leren en werken. Leerlingen, ouders en jij; samen zijn wij school, samen zijn wij Guido. Een kleinschalige, christelijke school die leerlingen een plek laat en leert innemen in de maatschappij! Leerlingen die zich thuis voelen bij deze indentiteit zijn van harte welkom. 

We zijn een kleine school en dat maakt dat er meer ruimte is voor persoonlijke aandacht en goede ondersteuning voor iedereen. Onze medewerkers en leerlingen brengen veel tijd door op school, we willen daarom een veilige plek zijn. We vinden het belangrijk goed contact met de leerling en zijn ouder(s) te hebben.

We willen van betekenis zijn in onze buurt, de stad Arnhem en in de wijk De Geitenkamp. Door maatschappelijke diensttijd (MDT) in te zetten geven we dat een belangrijke plek in de dagelijkse gang van zaken. 

 

Solliciteer