Overzicht

ISW Hoogeland is een school voor voortgezet onderwijs voor mavo, havo en vwo. Naast een Technasium bestaat er de mogelijkheid om Cambridge Engels te volgen. ISW Hoogeland heeft een prachtig gebouw en een plezierige werkomgeving met een duidelijke organisatie
en prettige leerlingen en collega’s.

Met ingang van 1-1-2023
is de sectie biologie van ISW Hoogeland voor onder- en bovenbouw havo en vwo op zoek naar een technisch onderwijsassistent (TOA) voor drie dagen in de week. De huidige TOA gaat vanaf dat moment een 2e graads opleiding volgen en zal vervangen moeten worden.
De sectie biologie bestaat uit zes docenten die een goed team vormen en samen met de TOA verder willen bouwen aan de samenwerking en de ontwikkeling van (nieuwe) practica.
De benoemingsomvang is per 1-1-2023 0,8 fte. We hechten waarde aan een collega die beschikt over zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden, aanpassingsvermogen, doortastendheid, inlevingsvermogen, reflectieve vaardigheden en affiniteit met leerlingen.

Werkzaamheden

 • Het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden binnen de daarvoor gestelde kaders onder aansturing van de docent(en) biologie.
 • Het verlenen van ondersteuning bij de biologielessen.
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs.
 • Het verlenen van ondersteuning bij de begeleiding van de leerlingen.
 • Het verrichten van diverse andere assisterende taken (zonder directe aanwezigheid van de docent).
 • Het verrichten van taken met betrekking tot onderhoud, beheer en veiligheid.
 • Het verrichten van (technische) assistentie bij activiteiten ten behoeve van algemene evenementen in de locatie.
 • De TOA legt verantwoording af aan de betreffende afdelingsleider.

 

Profiel

 • Technisch Onderwijs Assistent (TOA) biologie onder- en bovenbouw havo en vwo.

Kennis en vaardigheden

 • Mbo/hbo-opleiding laborant/analist, docent (in opleiding) biologie (1e of 2e graads), hbo/universitaire-opleiding biologie of bezig deze te behalen, mbo-opleiding ‘Technisch Onderwijsassistent’ niveau 4.
 • Algemene theoretische en praktisch gerichte kennis van biologie in de onder- en bovenbouw van havo en vwo en bereid zich te verdiepen en ontwikkelen in de nodige kennis wanneer jij als TOA wordt ingezet.
 • Kennis van de praktijk en praktijktheorie van de uit te voeren practica en opdrachten.
 • Vakkennis en vaardigheden op het gebied van gebruik, onderhoud en beheer van gebruiksapparatuur en -materialen, installaties en machines.
 • Vaardigheid in het assisteren van docenten bij het ontwikkelen en samenstellen van practica en opdrachten en het instrueren van leerlingen.
 • Kennis van en vaardigheden met digitale middelen (o.a. Office 365) zodat dit ingezet kan worden om de (aanwezige) materialen van de sectie biologie verder te digitaliseren.
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en arbo- en milieuvoorschriften.
 • Affiniteit met en vaardigheid in het begeleiden en stimuleren van leerlingen.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Sollicitatieinformatie

Over Interconfessionele Scholengroep Westland

ISW is een interconfessionele scholengroep. Onze school biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus op zeven locaties in Naaldwijk, 's-Gravenzande, Monster en Poeldijk. Elk met een eigen karakter, altijd dichtbij. Ondanks de verschillen in onderwijsniveau en sfeer hebben onze locaties veel gemeen. Wij bieden de leerlingen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen, binnen duidelijke grenzen. Wij zorgen voor een vriendelijke, vertrouwde omgeving, waarin alle leerlingen zich van harte welkom voelen.

Solliciteer