Overzicht

Met ingang van 1 januari, of eerder indien mogelijk, zijn we, in verband met het vertrek van een collega, op zoek naar een enthousiaste, ervaren en betrokken orthopedagoog voor 0,8 fte.

Binnen het Aletta Jacobs College is de ondersteuningsorganisatie in transitie. Deze transitie leidt onder andere tot een andere invulling van functies en rollen in de gehele ondersteuningsstructuur van de school. Daarom zijn wij op zoek naar een collega die
vanuit ervaring kan reflecteren op de organisatie en zich in wil zetten voor het verbeteren van de ondersteuningsstructuur aan de hand van zijn of haar orthopedagogische deskundigheid.

Jouw bijdrage in het team
Binnen het Aletta Jacobs College werken wij met een Expertiseteam (AAT) bestaande uit meerdere ondersteuningscoördinatoren, orthopedagogen, één logopedist, één schoolmaatschappelijk werker, een NT-2 coördinator en de regisseur onderwijsondersteuning en kwaliteit.
Tevens wordt er ook samengewerkt met de interne trajectklasdocenten.   

Jouw werkzaamheden

 • Ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid op verschillende gebieden binnen de ondersteuningsstructuur;
 • Werken volgens de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van onze school;
 • Adviseren in het formuleren van onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen;
 • Ondersteunen bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) van (nieuwe) leerlingen;
 • Adviseren in de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte;
 • Deelnemen aan schoolbrede en meer partijen overleggen;
 • Contact met het samenwerkingsverband over leerlingen met een extra ondersteuningsvraag;
 • Adviseren van het onderwijsteam over individueel of groepsgerichte aanpak van de leerlingen;
 • Uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek;
 • Meedenken in het verwijzen en begeleiden van leerlingen naar externe instellingen voor hulpverlening of andere passende onderwijstrajecten;
 • Aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
 • Ondersteunen in de screening en toelating van nieuwe leerlingen en zij-instromers. Indien nodig wordt er dossieronderzoek verricht.
 • Je beschikt over een diploma orthopedagogiek met Basisaantekening Orthopedagogische diagnostiek (BAOD). Bij voorkeur aangevuld met een orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog opleiding;
 • Je hebt overzicht van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 • Je kunt procesgericht werken met het vernieuwde school ondersteuningsprofiel (SOP);
 • Je bent in staat om de vertaling te maken tussen beleid en de implementatie hiervan binnen de school;
 • Je hebt kennis van het samenwerkingsverband, de ondersteuningsstructuur, uitstroombestemmingen en de sociale kaart in de regio;
 • Je hebt kennis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen in het voortgezet onderwijs;
 • Je hebt kennis van leerontwikkeling/leerniveaus;
 • Je kunt leerlingdossiers analyseren en interpreteren en daarover advies uitbrengen;
 • Je bent vaardig in het adviseren van de ondersteuningscoördinatoren en het management;
 • Je bent flexibel en in staat om je werkzaamheden te prioriteren.

Sollicitatieinformatie

Als je houdt van de uitdagingen die bij een organisatieverandering horen, dan is dit de functie voor jou. Ben jij die ambitieuze orthopedagoog met ontwikkelambitie, die het beste uit onze leerlingen en organisatie wil halen en het leuk vindt om ons team
te versterken? Solliciteer dan direct!

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag meer informatie over de vacature? Lony Brian, regisseur onderwijsondersteuning en kwaliteit, vertelt je hier graag meer over. Zij is bereikbaar via lbrian@aletta.nl.

Voor vragen over de procedure of het gebruik van het digitale sollicitatieformulier kun je contact opnemen met Sigrid Pesch (0598-350250 of via spesch@aletta.nl). 
 

Over St. dr. Aletta Jacobs College

Over onze school
Het dr. Aletta Jacobs College is een openbare school voor voortgezet onderwijs, we hebben een hoofdvestiging en twee nevenvestigingen (praktijkonderwijs en vmbo bovenbouw) aan de Laan van de Sport in Hoogezand. Van oudsher vervullen we een streekfunctie voor de regio Midden-Groningen en Noord-Drenthe.

Wij zijn een scholengemeenschap die een breed aanbod van voortgezet onderwijs verzorgt: praktijkonderwijs, vmbo (met leerwegondersteunend onderwijs), mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Onze school telt een kleine 1400 leerlingen en er werken ongeveer 180 medewerkers. Door het werken in deelscholen is het tegelijkertijd verrassend kleinschalig.

Onze teams werken in gezamenlijkheid aan de kwaliteit van de lessen en hebben leerlingbegeleiding hoog in het vaandel staan. 

Werken bij dr. Aletta Jacobs College
Wij zijn een openbare school van voortgezet onderwijs in de regio Midden-Groningen/Noord Drenthe, met een breed onderwijsaanbod (van praktijkonderwijs tot en met gymnasium). Door het werken in deelscholen is het tegelijkertijd verrassend kleinschalig. De school telt 1360 leerlingen en 180 medewerkers.

Binnen onze professionele cultuur begeleiden we leerlingen in een sfeer van veiligheid, wederzijds vertrouwen en betrokkenheid op weg naar zelfstandigheid. Van medewerkers vragen we dat ze zich hier enthousiast voor inzetten. Maar het allerbelangrijkste is dat je oog hebt voor onze leerlingen. Wij zoeken docenten die op een inspirerende wijze lesgeven en een rol spelen in de begeleiding van de leerling. Ons doel is om de leerlingen een prettige omgeving te bieden waarin zij de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Daarnaast zoeken we ook regelmatig ondersteuners die zowel de docenten als de leerlingen daarbij zo goed mogelijk faciliteren. Interesse? Bekijk welke vacatures op dit moment open staan.

Solliciteer