Overzicht

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen zoekt met ingang van 1 maart 2023:
 
 
Onderwijsassistent
1 fte (evt. kan de aanstelling gesplitst worden)
 
 
Werkzaamheden
Het takenpakket ziet er als volgt uit: 
•             Het opvangen van leerlingen van wie de geplande lessen zijn komen te vervallen; 
•             Leerlingen begeleiden bij het zelfstandig werken op het leerplein; 
•             Toezicht houden bij toetsen;
•             Evt. begeleiding bij projecten;
•             evt. aanvullende ondersteunende en administratieve taken. 
 
Functie-eisen
Je bent in het bezit van een diploma onderwijsassistent of bent bezig met een studie onderwijsassistent. 
 
Competentieprofiel
Voor deze functie zijn de volgende competenties van belang: integer, behulpzaam, pedagogisch competent, communicatief vaardig, goed kunnen samenwerken en geduldig.
 
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke vacature i.v.m. zwangerschapsverlof t/m 23 juni 2023 voor 1 fte. Eventueel kan de functie gesplitst worden in bijv. tweemaal 0,5 fte. De salariëring geschiedt op basis van functieschaal 5 van de cao-VO met een maximum van € 2.827,-
bruto per maand bij een fulltime aanstelling.
 
Meer informatie
De vacature is zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Voor meer informatie over de vacature en de functiebeschrijving kun je contact opnemen met de afdeling P&O, Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen,
(024-3563974/3502355). Meer informatie over de SSgN kun je vinden op de website
www.ssgn.nl
.
 
Solliciteren
Je kunt tot en met 29 januari 2022 reageren door op onderstaande button te klikken.

Sollicitatieinformatie

Over Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

Rector Marcel Janssen: ‘Ons motto “hoofd, hand en hart” is zichtbaar in de school. Leerlingen ervaren de schoolsfeer en schoolcultuur als prettig.’
 
De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen is een openbare school voor voortgezet onderwijs op Jenaplanwijze. De school heeft een heterogene onderbouw en een bovenbouw met vwo, havo en vmbo-t. Het motto is 'hoofd, hand en hart'. Zij ontwikkelen kennis (hoofd), vaardigheden (hand) en attitude (hart) vanuit de mogelijkheden van de leerlingen.
 
Leerlingen van de SSgN blijven twee of drie brugjaren in een heterogene groep, de zogenoemde stamgroep. Ze zitten dus onafhankelijk van hun schooladvies voor vwo, havo of vmbo-t bij elkaar in dezelfde brugklas. Vmbo-t-leerlingen blijven twee en havo- en atheneumleerlingen drie jaar in hun stamgroep. De onderbouwklassen hebben twee mentoren die de leerlingen intensief begeleiden en die zoveel mogelijk lessen in de klas verzorgen. De lesstof wordt op drie niveaus aangeboden en getoetst. Zo kunnen ouders en leerlingen het peil bij elk vak volgen. Er is veel verdiepings- en verrijkingsstof en om leerlingen voldoende uit te dagen zijn er niveaugroepen vanaf klas 2. 

Niet de methode, maar de leerling staat centraal. Als Jenaplanschool werken ze in groepen en individueel, via gesprekken, projecten en vieringen. Ze kiezen voor een zo optimaal mogelijke ontplooiing van het individu, niet alleen op het gebied van kennis. Ze besteden ook uitgebreid aandacht aan sociale vaardigheden, studie- en planningsvaardigheden, betrokkenheid bij anderen en respect.
 
Zij doen veel aan talentontwikkeling van individuele leerlingen. De SSgN is een LOOT- en een Cultuurprofielschool, dat wil zeggen dat ze topsporters en creatieve talenten leren hoe ze training en wedstrijden dan wel uitvoeringen kunnen combineren met school. Zij doen heel veel aan creatieve vorming, zowel binnen het lesprogramma als daarbuiten. De leerlingen kunnen examen doen in alle cultuurvakken. Bovendien is de SSgN een school waar jonge onderzoekers op (bèta)wetenschappelijk gebied alle mogelijkheden krijgen.
 

Solliciteer