Overzicht

Deze vacature zal u aanspreken, indien u wilt meewerken het onderwijs mede te vernieuwen door vergaande samenwerking in de keten te realiseren.

Het samenwerkingsverband Toptraject Achterhoek & Liemers heeft per 1 mei 2023 een vacature voor een Coach Toptraject VO.

Coach Toptraject Voortgezet Onderwijs (0,2 fte)

Wij zoeken een gedreven enthousiaste, creatieve bruggenbouwer die ervaring heeft binnen het vo in het opzetten van projecten en of doorlopende leerlijnen maar bovenal ook “out of the box” kan denken.

Het Toptraject is een samenwerkingsverband gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een doorlopende leerlijn voor vmbo – mbo-studenten die (mogelijk) willen door stromen naar het hbo.
De doelstelling van het project is: ‘het realiseren van een succesvolle studieroute voor getalenteerde en gemotiveerde vmbo-studenten van de gemengde dan wel de theoretische leerweg die via het mbo een hbo-diploma willen en kunnen halen’
.

Vier jaar geleden is het Toptraject na voorbeeld van Toptraject Twente opgezet in de Achterhoek en Liemers. Het Graafschap College staat als mbo-school centraal, vervolgens hebben zich 2 verschillende hbo-instellingen, de HAN en het Saxion, aangesloten en 8
verschillende vo-scholen (Staring College, Het Assink, Kompaan College, Metzo College, Liemers College, Almende Laudis, Schaersvoorde, Marianum).

Wat gaat u doen?
Als Coach VO in het Toptraject zet u zich in voor het realiseren van het bovengenoemde doel en de bijbehorende visie. Uw taak is het coachen van vo-scholen binnen het Toptraject om gemeenschappelijke leerlijnen/projecten te ontwikkelen waarin 21e eeuwse vaardigheden
centraal staan. Deze volgens de PDCA procedure uit te laten voeren en tenslotte te zorgen dat het Toptraject geborgd gaat worden binnen de scholen.

De leerling met zijn of haar ambities staat centraal. U werkt onder aansturing van- en nauw samen met – de Programmamanager. Daarnaast neemt heeft u zitting in het Programmateam waarin samenwerking in de keten wordt besproken en geïnitieerd. (hbo/mbo/vo-overleg)
Vervolgens werkt u volop samen met de vo-coördinatoren Toptraject, dit zijn teamleiders en kartrekkers van 8 verschillende vo-scholen in Achterhoek en Liemers.

De belangrijkste Toptraject elementen voor het vo;

 • Samen met vo-onderwijsinstellingen het Toptraject binnen het vo uitbouwen, integreren en borgen voor de toekomst.
 • Docenten/teamleiders coachen en bijstaan.
 • Voorlichting aan leerlingen en ouders.
 • Maatwerkopdrachten formuleren.
 • Topclasses organiseren: per jaar een serie bijeenkomsten (kan ook extern bij een instelling/bedrijf zijn), gericht op thema’s die iets extra’s van studenten vragen en waarin eveneens lob, studievaardigheden, taalvaardigheden en rekenen geïntegreerd zijn.
  Je bent daarbij aanwezig en fungeert als gastvrouw/heer.
 • Coaching leerlingen; mbo-hbo perspectief schetsen en aangeven dat dromen en ambities ook haalbaar kunnen zijn.
 • Monitoring van activiteiten binnen de vo-scholen.
 • Monitoring van participatie en studievorderingen van de leerlingen binnen het Toptraject
 • Stimulering van deelname aan het Toptraject dat op korte termijn al waardevol kan zijn.

Wat vragen we van u?
Bent u in staat activiteiten aan te jagen en te organiseren? Bent u enthousiast en gericht op talentontwikkeling? Bent u in staat om creatieve ideeën te ontwikkelen om dit traject, indien nodig, buiten de begaande paden, mede vorm te geven? Kunt u goed samenwerken?
Dan bent u de persoon die we zoeken.
 
Wat staat er op uw cv?

 • U bent docent/teamleider. U kent het vo-onderwijs, en kent de vo-cultuur.
 • U hebt bij voorkeur zelf de mbo-hbo-route afgelegd en u bent echt enthousiast om te werken aan talentontwikkeling bij deze doelgroep.
 • U kunt aantoonbaar aansluiten bij de jeugdcultuur, en snapt wat jongeren drijft en motiveert.
 • U komt tot creatieve oplossingen.
 • U vindt het vanzelfsprekend dat u input van leerlingen meeneemt in de programmering.
 • U kunt goed projectmatig werken, u bent in staat goed te plannen en te organiseren en laat daarin zowel leerlingen/studenten als docenten participeren.
 • U bent resultaatgericht en komt afspraken na.
 • U beheerst de Nederlandse taal uitstekend.

Sollicitatieinformatie

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerrienke Wensink, programmamanager Toptraject Achterhoek & Liemers (06-44842824),
g.wensink@graafschapcollege.nl

Solliciteren
U kunt solliciteren via Meesterbaan. Sluitingsdatum is woensdag 15 februari a.s.
Na de sluitingsdatum zal er contact met u worden opgenomen.
Sollicitatiegesprekken zullen in maart plaatsvinden op het Graafschap College, locatie M. Montessoristaart 3 in Doetinchem.

Over Achterhoek VO locatie bestuursbureau

Achterhoek VO is het bestuur van zeventien scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen bieden samen alle onderwijsniveaus op zevenentwintig locaties.

De scholen van Achterhoek VO kiezen zelf welk onderwijs het beste bij hun leerlingen en hun omgeving past. De ruimte en vrijheid die scholen hebben, betekent dat zij onderling verschillen. Dat is precies wat we willen.

Die ruimte en vrijheid gaat hand in hand met samenwerken. Samen zorgen we voor een compacte en krachtige ondersteuning voor alle scholen. We maken gezamenlijk beleid en helpen elkaar. Hierdoor kunnen onze medewerkers doen waar ze goed in zijn: een waardevolle bijdrage leveren aan goed onderwijs.

Solliciteer