Overzicht

Met ingang van 20 februari tot en met 31 juli 2023 ontstaat op het Groene Hart Leerpark wegens zwangerschapsvervanging een vacature voor een Begeleider Passend Onderwijs (BPO).

De BPO’er

 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van passend onderwijs, adviseert en denkt mee met de uitvoering van het zorgbeleid in de school ten aanzien van passend onderwijs;
 • doet onderzoek naar de hulpvragen van leerlingen in de schoolsituatie;
 • geeft begeleiding aan leerlingen met problematiek op sociaal-emotioneel gebied;
 • begeleidt leerlingen, school en docenten in hun ondersteuningsbehoeften en draagt bij aan een goede schoolloopbaan;
 • voert coachingsgesprekken met deze leerlingen;
 • geeft docenten tips over de omgang met deze specifieke leerlingen, op verzoek individuele begeleiding aan docenten;
 • maakt samen met ouders en leerling een ontwikkelingsperspectief plan (OPP), dit is een op overeenstemming gericht plan. De BPO’er bespreekt, evalueert en stelt dit plan bij met betrokkenen.
 • blijft in overleg met de ondersteuningscoördinatoren op de hoogte van wettelijke regelingen, faciliteiten en hulpmiddelen;
 • geeft leertraining aan leerlingen die moeite hebben met plannen en organiseren;
 • doet schriftelijk verslag door middel van een logboek o.i.d. binnen het ondersteuningsteam en doet verslag van actiepunten en beslissingen in Magister.

De BPO’er maakt deel uit van het ondersteuningsteam binnen school, zij overleggen wekelijks over de ondersteuning op het Leerpark. Daarnaast neemt de BPO’er indien nodig deel aan het Flex Zorg Advies Team.
 

De BPO’er heeft:

 • algemene theoretische en praktische kennis op het gebied van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte;
 • kennis van inhoud en structuur van het onderwijsstelsel;
 • kennis van de ontwikkeling van jongeren;
 • inzicht in de ondersteuningsstructuur binnen de school;
 • vaardigheden in het gebruik van relevante gesprekstechnieken;
 • een oplossingsgerichte werkhouding.

De BPO’er houdt de vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit.
 

Sollicitatieinformatie

Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw S. Brussen, unitleider leerlingzaken, tel. 0172-449500.

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u richten aan mevrouw M. Hulsbergen, directeur Leerpark, via een e-mail naar werkenbijvo@scopescholen.nl. Graag bij het onderwerp
vermelden: vacaturenummer 401010.
 

Over Groene Hart Leerpark

Het Groene Hart Leerpark is een opleidingsschool voor de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht. Het schoolgebouw is in 2020 opgeleverd en ligt midden in het Bospark. Hiermee creëert het een vriendelijke en rustige basis voor het onderwijs. De medewerkers van het Leerpark werken volgens de Professionele Leergemeenschap (PLG). Het motto is 'elke dag een beetje beter'.

Onze leerlingen werken met hun handen, hart en hun hoofd. De opdrachten in ons onderwijsprogramma sluiten goed aan bij hun belevingswereld. Ze leren door te doen, waardoor de motivatie om te leren groter wordt.  Leren door Doen! staat samen met Ontdek je Talent en het LOB-traject centraal in hun leerloopbaan op het Leerpark.

Het Groene Hart Leerpark maakt onderdeel uit van SCOPE scholengroep. Dit is de grootste onderwijsorganisatie in Alphen aan den Rijn en omstreken. De scholengroep bestaat uit twaalf basisscholen, een school voor zeer moeilijk lerenden, een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met vier vestigingen en een school voor praktijkonderwijs.

Solliciteer