Overzicht

Op De Hoge Raven staat leren van en met elkaar centraal. Kinderen en leerkrachten vormen met elkaar een bruisende leergemeenschap. Wij bieden goed onderwijs voor alle kinderen. Kinderen leren zich cognitief, sociaal en creatief te ontwikkelen door zelfstandig werken én door groepswerk. Wij hebben passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen.

OBS de Hoge Raven zit in een modern gebouw in de wijk Hoograven. Het gebouw biedt diverse extra’s waar we gebruik van maken, zoals 2 grote gymzalen, een handvaardigheid lokaal een schoolbibliotheek en een theaterruimte.

Meer informatie over onze school vind je op www.dehogeraven.nl of op www.scholenopdekaart.nl

**OBS De Hoge Raven zoekt een leerkracht voor de midden- of bovenbouw (wtf bespreekbaar) met de mogelijkheid om rekencoördinator te zijn**

Als jij onze nieuwe collega wil worden, heb jij de ‘drive’ om het verschil te maken en om een waardevolle bijdrage te leveren aan de onderwijskwaliteit op onze school.

Je bent een gedreven onderwijsprofessional met het hart op de goede plaats en levert op een positieve manier een bijdrage aan groei en ontwikkeling van kinderen en collega’s op school.

Je loopt warm voor onderwijsontwikkeling en geniet ervan om samen met je collega’s onderwijs te maken, aangezien we op De Hoge Raven mooie stappen willen zetten in het ‘anders organiseren.’

Je bent een leerkracht met een positieve instelling, daadkracht, relativeringsvermogen en verbindende eigenschappen en daardoor zien wij jou als een aanwinst voor onze school.

Mocht je specifieke affiniteit met het rekenonderwijs hebben dan bieden we de mogelijkheid dat je naast je lesgevende taken aan de slag kan als rekencoördinator. 

Startdatum in overleg.

Sollicitatieinformatie

We gaan graag met je in gesprek om te kijken of er een match is! Jouw motivatie en CV kun je uploaden via de button ‘Solliciteren’.

Voor vragen over de vacature kun je terecht bij Wouter Nieuwenhuis (directeur) via de mail: directie.hogeraven@spoutrecht.nl of via telefoonnummer: 030 – 280 1112.

Over OBS De Hoge Raven

OBS de Hoge Raven is een buurtschool in het zuid westen van Utrecht. Leerlingen en leerkrachten werken en leren in een fijn nieuw gebouw. 

Obs De Hoge Raven biedt goed onderwijs voor alle kinderen. Kinderen voelen zich welkom en gewaardeerd op onze school. Er werkt professioneel personeel dat hoge verwachtingen heeft van de kinderen. Er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. Onze school biedt een uitdagend en voor kinderen inzichtelijk leerklimaat. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van onze school. Dit komt tot uiting in de wijze waarop op De Hoge Raven schoolontwikkeling wordt opgepakt en kwaliteit systematisch wordt bewaakt.
Veiligheid en geborgenheid
Onze school biedt veiligheid en geborgenheid voor elk kind. Dat schept rechten en verplichtingen voor kinderen, ouders en personeel. Onze school hecht waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen.
Uitgangspunten 
Ons onderwijs besteedt aandacht aan de eigen multiculturele leefomgeving van de kinderen en de dingen die zich daar afspelen. De school leert kinderen een positieve kijk op de samenleving te ontwikkelen. De school sluit aan op de mogelijkheden en de eigenheid van alle kinderen, waarbij wij zoveel mogelijk de kerndoelen willen halen. Wij verwachten een positief-kritische houding bij leerkrachten en kinderen en ouders. We versterken het competentiegevoel en zelfvertrouwen van kinderen.

  • Wij bieden dynamisch onderwijs waarin het kind zich cognitief, affectief en creatief ontwikkelt.
  • We maken daarbij gebruik van zelfstandige en samenwerkende werkvormen.
  • We bieden rust, structuur en duidelijkheid.
  • Wij organiseren regelmatige reflectie door het team op het onderwijs dat wordt gegeven en maken daarbij gebruik van de persoonlijke kracht van elke leraar.
  • We organiseren ons klassenmanagement zo, dat er ruimte is voor individuele benadering van kinderen.
  • Als school beschikken wij over goede faciliteiten, omdat dit een voorwaarde is om tot kwaliteitsonderwijs te komen.
  • Wij betrekken de ouders actief bij de school.

Solliciteer