Overzicht

Onze school:

Het Kromme Rijn College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en organiseert onderwijs aan leerlingen van 11 tot en met 21 jaar die zijn vastgelopen in hun (school)ontwikkeling. In ruim 30 lesgroepen variërend van 5 tot 15 leerlingen wordt onderwijs verzorgd. Wij bieden praktijkonderwijs, vmbo en tot en met het derde leerjaar havo en vwo onderwijs aan. De school voorziet in een eindexamenprogramma vmbo bbl, kbl en tl en heeft voor werkend lerende ‘studenten’ een aantal leerroutes ingericht: arbeidstoeleiding, brancheopleiding en leerwerktraject (vmbo-bbl). Hiervoor is een hoofdgebouw met zes praktijklokalen en een dependance (op loopafstand) tot onze beschikking. In mei 2022 is er een extra locatie in Utrecht geopend, aan de Ramsesdreef.

Onze leerlingen:

Leerlingen vanuit alle culturen en religieuze achtergronden bieden wij passend onderwijs. Onze leerlingen hebben internaliserende en/of externaliserende gedragsproblematiek al dan niet in combinatie met leerproblemen. Ons doel is het (leer)gedrag van leerlingen dusdanig te beïnvloeden dat zij tot maximale leerprestaties komen. Dit doen we door het onderwijs goed te organiseren en rekening te houden met de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Wij vragen:

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Senior Orthopedagoog

Je levert als orthopedagoog een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingsgroei van onze leerlingen die aan het Kromme Rijn College zijn toevertrouwd. Je participeert in de commissie van begeleiding (CvB). Je biedt ondersteuning aan klassen binnen een team (mentoren en docenten) en je hebt gesprekken met leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Hoewel wij onze leerlingen een duidelijke structuur bieden, betekent dat niet dat er zich geen bijzonderheden voordoen. Vooral op die momenten is stressbestendigheid vereist. Waarbij je in staat bent als een kalme, voorspelbare professional te reageren. Verder beschik je over een hoge mate van flexibiliteit en zelfstandigheid. Door jouw zelfstandige en flexibele manier van werken, voelt het team zich ondersteund. Tegelijkertijd kan je rekenen op back-up van je team. Je staat er niet alleen voor.

Als medewerker op het Kromme Rijn College ben je in staat vanuit herstelgericht werken te bemiddelen tussen leerlingen onderling. Wij begeleiden leerlingen in een positieve leer-, werk- en leefomgeving, met gedragsverandering als beoogd resultaat. Om dit te bewerkstelligen werken onze docenten vanuit schoolwide Positive Behavior Support (PBS).

Wij zijn op zoek naar collega’s die:

– Affiniteit hebben met onze doelgroep: daarmee begint deze baan.

– Daarnaast heb je een universitaire opleiding orthopedagogiek of psychologie afgerond.

– Je weet theoretische kennis van orthopedagogiek te vertalen naar praktische handvatten in de groep en de individuele leerling.

– Met jouw helicopterview weet je initiatieven te ontwikkelen en verbindingen te maken.

– Je bent in staat om ondanks de waan van de dag het totaal overzicht niet uit het oog te verliezen.

– Je toont initiatief en beschikt over de communicatieve vaardigheden om anderen in jouw plannen mee te nemen.

– Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.

Sollicitatieinformatie

Heb je nog vragen over deze vacature?

Neem dan contact op met Kiki Geserick, plaatsvervangend directeur: kikigeserick@krommerijncollege.nl

Over Kromme Rijn College

Voor leerlingen van 11 tot 21 jaar met een gedragsvraagstuk organiseert het Kromme Rijn College in Utrecht voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen vanuit alle culturen en religieuze achtergronden bieden we passend onderwijs om hun ambitie op vervolgonderwijs te realiseren. Hiervoor is een hoofdgebouw met zes praktijklokalen en een dependance (op loopafstand) tot onze beschikking. 

DOELGROEP: Jongeren met internaliserende en / of externaliserende gedragsuitingen als gevolg van: aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen. Met belemmerende invloeden buiten de schoolomgeving en bevorderende factoren die nog onbenut zijn gelaten. Beide vragen om een gemeenschappelijke schoolinterventie in afstemming mét ouders/verzorgers, betrokkenen en kernpartners. Hierin  waarvan de school het initiatief neemt en regie voert. Vanuit positive behavior support (SW-PBS) benaderen alle medewerkers de leerlingen en creëren/onderhouden zo een uitnodigend pedagogisch klimaat in de school. Het schoolteam heeft een traumasensitieve houding in het contact en is in staat vanuit oplossings-&herstelgericht denken bij intra-&interpersoonlijke ontwikkeling en indien nodig te bemiddelen tussen jongeren onderling (of jongeren in relatie met collega's).  

ONDERWIJS: Onze school verzorgt voorspelbaar onderwijs middels groepsstructuurlessen vanuit een uniform schoollesframe (waarin recht wordt gedaan aan de instructiebehoefte van leerlingen) en elektronische leeromgeving (Magister.me). Vanuit de individuele leerarrangementen, -routes en ondersteuningsbehoefte ontstaan lesorganisatie en groepsaanpak. In ruim 30 lesgroepen (groepsgrootte 8 leerlingen) wordt het praktijkonderwijs, vmbo en havo (vwo)-onderwijs tot en met het 3e leerjaar verzorgd. In die periode is de ambitie dat leerlingen de overstap maken naar het reguliere onderwijs. De school voorziet in een eindexamenprogramma vmbo bbl, kbl en tl. En heeft voor werkendlerende 'studenten' een aantal leerroutes ingericht van arbeidstoeleidng, brancheopleiding en leerwerktraject (vmbo-bbl). Voor toekomstige havo (vwo) leerlingen is een eindexamenroute in ontwerp.

Solliciteer