Overzicht

Lux, speciaal onderwijs gaat uitbreiden en is op zoek naar:

Onderwijsassistenten

Lux, school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden, is gehuisvest in Zuilen. Er wordt onderwijs geboden aan leerlingen van 4 tot 12 à 13 jaar die algehele ontwikkelingsondersteuning nodig hebben vanwege een beperkt IQ (20 70) en een ontwikkelingsleeftijd van < 2 tot 8 jaar. Tegelijkertijd kan er sprake zijn van syndroom van Down, een stoornis binnen het autisme spectrum, epilepsie, ADHD en/of een hechtingsstoornis. Leerlingen krijgen onderwijs op een bij hun niveau passende orthopedagogische en ortho-didactische wijze.

De school telt ongeveer 90 leerlingen en de groepsgrootte varieert van 8 tot 14 leerlingen. We zijn op zoek naar een enthousiaste onderwijsassistent met affiniteit voor deze doelgroep en eventueel ook voor een onderwijszorggroep.

Een onderwijsassistent die:

– Openheid uitstraalt en beschikt over goede zelfreflectie.

– Die leerlingen stimuleert tot luisteren, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d.

– Vaardig is in het omgaan en uitvoeren van begeleiden van leerlingen

– Tact, humor en organisatietalent heeft om bovenstaande te realiseren.

Wij vragen:

– Iemand die ervaring heeft als onderwijsassistent in regulier of s(b)o.

– Eventueel speciale affiniteit heeft met de leerlingen van onze onderwijs zorggroep(en)

– Aantoonbare betrokkenheid met het onderwijs en de zorg voor deze specifieke leerlingen.

– Hoge verwachtingen van leerlingen, uitgaande van hun mogelijkheden.

– Een pedagogische houding waarin structuur, veiligheid en vertrouwen centraal staan.

Sollicitatieinformatie

Heb je interesse, gebruik dan de button via de site van spo utrecht. Wil je meer informatie stuur dan een mail naar varenka.bunt@spoutrecht.nl of bel 06-42562277

Over So Lux

Lux, school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden, is gehuisvest in Zuilen. Er wordt onderwijs geboden aan leerlingen van 4 tot 12 à 13 jaar die algehele ontwikkelingsondersteuning nodig hebben vanwege een beperkt IQ (20 – 70) en een ontwikkelingsleeftijd van < 2 tot 8 jaar. Tegelijkertijd kan er sprake zijn van syndroom van Down, een stoornis binnen het autisme spectrum, epilepsie, ADHD en/of een hechtingsstoornis. Leerlingen krijgen onderwijs op een bij hun niveau passende orthopedagogische en ortho-didactische wijze.

De school telt ongeveer 90 leerlingen en de groepsgrootte varieert van 8 tot 14 leerlingen. We zijn op zoek naar een enthousiaste onderwijsassistent met affiniteit voor deze doelgroep en eventueel ook voor een onderwijszorggroep.

Solliciteer