Overzicht

De Europese School Den Haag (ESH) is een unieke school. We zijn in 2012 opgericht om de kinderen van medewerkers van Europese agentschappen op te leiden. We bieden meertalig en multicultureel onderwijs aan kinderen op de basis- en middelbare school, met als hoogtepunt het Europees baccalaureaat. Wij zijn een officieel erkende Europese School, beheerd en deels gefinancierd door het Nederlandse onderwijssysteem, en geaccrediteerd door de Raad van Bestuur van de Europese Scholen sinds december 2012.

Per 1 januari 2023 hebben we binnen de middelbare school 2 vacature voor een:

# Conciërge

**(2 FTE)**

**Procedure**

Belangstellenden worden verzocht om een CV vergezeld van een motivatiebrief up te loadenmet een ingevuldesollicitatie formulier **(onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling genomen)**. Sollicitaties dienen gericht te worden aan: Mevr. Anna Marieke Meijers, Facility manager Europese School Den Haag. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mw. A.M.Meijers, Facility Manager ai. Telefoonnummer: 070-7001600.

Sluitingsdatum: **1 december 2022**

Geselecteerde kandidaten worden per e-mail uitgenodigd. De selectie vindt plaats in de week van 5 december 2022, evenals de eerste sollicitatiegesprekken. Gemaakte reiskosten worden vergoed. Meer informatie hierover wordt in de uitnodiging verstrekt.

Sollicitatieinformatie

Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.

Over European School The Hague Secondary

The European School The Hague is a unique school. We were established in 2012 to educate the children of employees of European Union institutions. We provide a multilingual and multicultural education to Early Years, Primary and Secondary school children, culminating in the European Baccalaureate. We are an officially Accredited European School, administered and partly financed by the Dutch national education system, and accredited by the Board of Governors of the European Schools since December 2012. We are part of the Rijnlands Lyceum Foundation. ESH Primary is located at the Houtrustweg 2, and ESH Secondary at the Oostduinlaan 50. Information about the European School The Hague can be found on www.europeanschoolthehague.nl and on www.rijnlandslyceum.nl. The website of the European Schools www.eursc.eu explains the European Schools’ system and regulations.

Solliciteer