Overzicht

Obs De Klim staat in de wijk Lunetten. Er zitten rond 250 leerlingen bij ons op school in 10 groepen. Wij werken in themas voor de vakgebieden taal, wereldoriëntatie en muziek en beeldend. Ieder jaar richten we 5 grote themas in waarbij we de uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs gebruiken. De themas sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Dit zorgt voor grote betrokkenheid en inbreng van de leerlingen. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door een eigen digitaal portfolio. Daarnaast maken we gebruik van methodes voor de vakken rekenen, spelling en aanvankelijk lezen. Begrijpend lezen wordt gegeven binnen thematisch onderwijs met ondersteuning van Nieuwsbegrip.

Er heerst een prettig, uitdagend en veilig (leer)klimaat op school.

Onze kernwaarden daarbij zijn nieuwsgierigheid, vertrouwen en zelfstandigheid.

**Een nieuwsgierige, onderzoekende, innovatieve en ontwikkelingsgerichte**
**Groepsleerkracht voor groep 3
(16/24 uur 0,4/0,6 fte)**

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die:

werkt vanuit een positief pedagogisch klimaat;
zich het thema onderwijs eigen wil maken;
een teamspeler is die wil en kan samenwerken met leerlingen, ouders, teamleden en externen;
Handelingsgericht wil werken en het onderwijs wil laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen;
ICT-vaardig is;
beschikt over een goede zelfreflectie en bereidheid tot leren;

Sollicitatieinformatie

Zodra wij je sollicitatie binnen hebben, zullen we deze bevestigen en zo snel mogelijk contact opnemen. We zullen de sollicitatiegesprekken in december gaan voeren. De sollicitatiecommissie bestaat uit de directeur, personeelsgeleding MR en oudergeleding MR. De mogelijkheid bestaat om een kijkje op onze school te plannen.

Over De Klim

Obs De Klim staat in de wijk Lunetten. Er zitten rond 250 leerlingen bij ons op school in 11 groepen.  Wij werken in thema’s voor de vakgebieden taal, wereldoriëntatie en muziek en beeldend. Ieder jaar richten we 5 grote thema’s in waarbij we de uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs gebruiken. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Dit zorgt voor grote betrokkenheid en inbreng van de leerlingen. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door een eigen digitaal portfolio. Daarnaast maken we gebruik van methodes voor de vakken rekenen, spelling. Engels en technisch lezen. Begrijpend lezen wordt gegeven binnen thematisch onderwijs met ondersteuning van Nieuwsbegrip.

Er heerst een prettig, uitdagend en veilig (leer)klimaat op school.

Onze kernwaarden daarbij  zijn nieuwsgierigheid, vertrouwen en zelfstandigheid.

Solliciteer