Overzicht

Met ingang van 1 april 2023 zijn wij op zoek naar een docent muziek voor 6 lesuren.
 
Muziek geef je binnen het vak Kunst in de onderbouw van de mavo, havo en het atheneum. Bij het vak Kunst werk je samen met een docent Beeldende Vorming. De ene week krijgt de klas muziek en de andere week Bevo. Het gaat om 6 lesuren Kunst.

Er is een aanzienlijke kans op een aanstelling in het volgende schooljaar met daarbij meer uren (ca. 15 lesuren is de verwachting).

We zoeken een gepassioneerd docent die de leerlingen met name kan enthousiasmeren voor muziek en een veilige omgeving kan bieden waarin ze kunnen leren om samen muziek te maken.

Je bent in het bezit van een eerste- of tweedegraads bevoegdheid, of in de laatste fase van je studie.

Sollicitatieinformatie

Uw sollicitatie kunt u, vóór maandag 6 februari, richten aan de rector, de heer Erik Visser MEM, via Meesterbaan. De voorkeur gaat uit naar een sollicitatie via Meesterbaan
 
Neem voor meer informatie over de functie contact op met Jolanda Lutz, personeelsfunctionaris, via 085-7608160.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Niftarlake College

Werken bij het Niftarlake College
 
Wil je werken bij het Niftarlake College? Dan kom je terecht op een school die in beweging is.
Onze school met ongeveer 1650 leerlingen biedt klassikaal onderwijs, maar we hebben daarnaast verschillende vormen van vernieuwend onderwijs. De ‘creative hub’ is een prachtige, creatieve werkplaats voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen (in het kader van ons Technasium). In de mavo krijgen onze leerlingen te maken met het Bèta Challenge programma. Daarnaast bieden we in leerjaar 1 en 2 in de mavo/havo brugklas extra vakken aan zoals sport, kunst, ondernemen en andere meer projectmatige onderwijsvormen. Alle leerlingen van het Niftarlake werken met een device (iPad) o.a. ter ondersteuning van differentiatie in de lessen.
 
Aan het Niftarlake College zijn ongeveer 170 medewerkers verbonden. Het onderwijzend personeel bestaat uit circa 140 docenten, het ondersteunend personeel uit circa 24 personen en het management telt 6 personen. We zijn een aspirant opleidingsschool waardoor er een hechte samenwerking is met de Hogeschool van Utrecht en de Universiteit Utrecht. Gemiddeld zijn er daarom 30 studenten aan onze school verbonden. Dit zorgt voor een bruisende sfeer.
 
Het Niftarlake College is een school met een hecht team medewerkers en een collegiale werksfeer. We investeren in scholing van medewerkers gericht op algemene en persoonlijke doelen. Voor medewerkers die starten op het Niftarlake College staat er een team opleiders in school klaar en is er vakgerichte begeleiding vanuit de sectie, die ervoor zorgen dat de start en inductie op het Niftarlake College zo soepel mogelijk verloopt. Er is nauw contact met je teamleden en leidinggevende. 
 
Er zijn naast reguliere vaklessen veel andere taken en verantwoordelijkheden voor docenten. Het Niftarlake College werkt met een vrij taakbeleid waarbij in overleg afgesproken wordt welke taken uitgevoerd worden. Je krijgt in een onderwijsteam veel zeggenschap over de invulling van het onderwijs in de desbetreffende afdeling.
 
Kernwaarden
Verbindend Ondernemend Verantwoordelijk Positief
‘Laten zien wie je bent’ komt voor een Niftarlaker, als leerling en medewerker, tot uiting in onze kernwaarden verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief zijn. Als leerling en medewerker sta je in verbinding met elkaar: we doen het samen. Bovendien hebben we de blik naar buiten: we voelen ons verbonden met de wereld en we nemen samen verantwoordelijkheid voor die wereld. Een Niftarlaker is ondernemend: leerlingen en medewerkers nemen graag initiatief en krijgen hier ook ruimte voor. Ondernemend zijn wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Met het nemen van initiatief toont een Niftarlaker ook verantwoordelijkheid, niet alleen voor de taak, maar ook voor zichzelf en voor de omgeving. Niftarlakers zijn daadkrachtig en ieder is aanspreekbaar op zijn werk. We werken daarbij vanuit een positieve grondhouding en daarbij geven we ook grenzen aan.

Schooldoelen
In het schoolplan van het Niftarlake College hebben wij ons ten doel gesteld om te laten zien wie wij willen zijn: een school, die leerlingen optimaal voorbereidt, zodat zij hun eigen weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en morgen.
 
 
De schooldoelen zijn o.a.:

  • Talentontwikkeling faciliteren van leerlingen, initiatieven ondersteunen en oog hebben voor hun behoeftes.
  • Zorgdragen voor een goed pedagogisch klimaat.
  • De leerling en zijn/haar leerproces zijn in beeld.

 

 
 

Solliciteer