Overzicht

We zoeken een expert science (docent LB)
Het betreft een tijdelijke aanstelling (met vooruitzicht op vast) voor 0.7 fte.

De Nieuwste School is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een eigen visie op onderwijs. Onderwijs is op De Nieuwste School vooral een persoonlijk ontwikkelingsproces: verwondering leidt tot kennis die verder gaat dan de voorgeschreven examenstof. Leerlingen ontwikkelen zich veelzijdig. Kennen, kunnen, willen, worden en zijn – daar draait het allemaal om. Deze werkwijze vind je in ons manifest.

De school is flink in ontwikkeling. In het schoolplan worden de ambitiethema’s en ontwikkeldoelen voor de komende jaren beschreven. De ontwikkeling van formatief handelen en het leveren van meer en beter maatwerk staat centraal. Bovendien starten we in september 2022 met een teamgecentreerde arbeidsorganisatie: teams dragen collectief verantwoordelijkheid voor de meerjarige ontwikkeling van een groep leerlingen.

Ben jij leerlinggericht en krijg jij energie van werken met groepen in de leeftijd van 12-18 jaar? Wil je je graag ontwikkelen als professional en sta je open voor feedback?

Ben jij ontwikkelingsgerichte teamspeler? Ben je voortdurend op zoek naar hoe je met je collega’s het onderwijs nog beter kunt maken? Zie je de meerwaarde van vakoverstijgend onderwijs? Hou je van een open werksfeer in een kleine school waarin ruimte is voor “mogen zijn wie je bent”?Kun jij je vinden in de visie, voel je je verbonden met het onderwijsconcept van DNS en wil je een actieve bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling?

Heb jij een eerste of tweedegraads bevoegdheid in biologie?
Wij hopen dat je solliciteert!?

Als expert heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Je bent onderdeel van een team dat een collectieve verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van de leerlingen die aan dat team zijn toegewezen;
• Je verzorgt samen met je collega’s uit het leergebied science vakoverstijgend onderwijs in de onderbouw waarbij onderzoek het middel is voor leerlingen om kennis te verwerven en vaardigheden aan te leren;
• Je ontwikkelt samen met je collega’s uit het leergebied het onderwijs. Doorgaans werken we met een eigen ontwikkelde methode;
• Je werkt formatief en bent bereid je daarin te scholen;
• Je biedt maatwerk aan de leerlingen.

Wij bieden:
• Een jong en dynamisch team;
• Goede scholings- en ontwikkelmogelijkheden;
• Een school die voortdurend in beweging is;
• Een aanstelling als docent LB en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO omo).

Voor informatie kun je terecht bij Bas Leijen, via de mail: basleijen@denieuwsteschool.nl, of telefonisch via het algemene telefoonnummer van de school: 013-5812066.

Alleen sollicitaties via?www.omo.nl?worden in behandeling genomen.
Als een geschikte kandidaat is gevonden wordt deze vacature gesloten.

Sollicitatieinformatie

Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.

Over De Nieuwste School

De Nieuwste School is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept dat afgeleid is van een schooleigen visie op onderwijs. In deze visie staat de ontwikkeling van de leerling centraal: vanuit verwondering kennis verwerven, zich ontwikkelen als mens in de wereld, waarbij innovatie, openheid en verantwoordelijkheid kernwaarden zijn.  

De verwondering van de leerling is uitgangspunt van het leren.  

 In door de vakdocenten (experts) bepaalde thema’s staat de leervraag van de leerling centraal. De leerling gaat volgens een beproefde onderzoeksmethode op zoek naar de antwoorden. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden delen leerlingen met elkaar en hun expert. Deze werkwijze leidt tot een rijk en gevarieerd onderwijsklimaat dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan uitdaagt en gemotiveerd houdt. De leerling leert zo verantwoordelijkheid voor de eigen leerroute te nemen. Het onderwijsconcept van DNS draagt sterk bij aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en gaat dus veel verder dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling en de voorbereiding op het examen. Daarmee bereidt het hen ook uitstekend voor op het vervolgonderwijs. 

De school is flink in ontwikkeling. De thema’s waar de school aan werkt zijn: kenniscreatie en co-creatie; verantwoordelijkheid en eigenaarschap; leergemeenschap met een professionele cultuur. De school werkt vanaf september 2022 in een teamgecentreerde arbeidsorganisatie. Hierin is een groep experts en mentoren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een vaste groep leerlingen gedurende 2-3 jaar. Daarnaast zijn burgerschap op DNS, formatief handelen en meer maatwerk speerpunten. 

Solliciteer