Overzicht

Het Maurick College te Vught is een innovatieve school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school heeft circa 2200 leerlingen en 195 personeelsleden. De leerlingen worden begeleid en gecoacht op basis van de daltonfilosofie, waarbij verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken de kern vormen. Naast kennis en kunde staat de menswording en talentontwikkeling van de leerlingen centraal. Het Maurick College biedt de leerlingen de kans het maximale uit zichzelf te halen.

Het Maurick College is een school waar het fijn werken is. Zo wordt er niet gewerkt met gedetailleerde jaartaken, krijgt elke docent een MacBook en iPad in bruikleen. Ook heeft de school een actieve personeelsvereniging en valt het Maurick College onder Ons Middelbaar Onderwijs. In het lesrooster zijn twee lesuren (daltonuren) per dag gereserveerd om leerlingen die dat willen extra te begeleiden. Naast deze daltonuren beschikt de school ook over Mauricktijd. Dit is een lesuur aan het einde van elke dag, waarin de docent in overleg met zijn sectie een eigen invulling op basis van zijn kwaliteiten, affiniteiten, voorkeuren en vragen vanuit de leerlingen aan het lesuur kan geven. Ook beschikt het Maurick College over een mooi schoolgebouw met veel glas en licht en staat er een professionele collegezaal voor je ter beschikking.
Daarnaast zijn er interessante werknemersregelingen, zoals fietsplan, verrekening in het salaris van telefoon/laptop, sportabonnement, bibliotheekkaart, museumjaarkaart etc.

Wij zoeken per 7 februari een enthousiaste 1e graads docent Wiskunde A,B,C voor minimaal 0,8 fte.

Het betreft hier een tijdelijke aanstelling ter vervanging tot uiterlijk 31 juli 2023.

Op onze school wordt gewerkt vanuit de daltonfilosofie. U weet vanuit deze filosofie de leerlingen zodanig te coachen dat zij het maximale uit zich weten te halen. Daarnaast staat vanuit uw professionaliteit uw werk centraal en bent u onafhankelijk in uw denken en handelen. Ook bent u in staat in uw werk constant een actuele koppeling te maken tussen theorie en praktijk. U ziet kennisdeling via netwerken als een natuurlijk gegeven.

Daarnaast heeft u een positief kritische houding naar uzelf en uw collega’s en werkt u resultaatgericht samen met de organisatieontwikkeling voor ogen.

Wij bieden u uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de filosofie van de school.

Uw brief en CV kunt u richten aan onze rector, de heer dr. B.J.L. van den Anker MBA, Postbus 2040, 5260 CA Vught. U kunt uitsluitend solliciteren via https://vacatures.omo.nl. Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u terecht bij de heer P. Vleer, ambtelijk secretaris van de directie. Wij vragen u uw reactie uiterlijk 1 februari 2023 in ons bezit te laten zijn.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieinformatie

Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.

Over Maurick College

Het Maurick College is een scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school heeft ongeveer 1900 leerlingen. Onderwijs geven en volgen gebeurt op het Maurick College volgens het Daltonconcept, waarvan vrijheid in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking de drie pijlers vormen.

Solliciteer