Overzicht

in verband met het zwangerschaps- en ouderschapsverlof van een collega zoeken wij van 27 maart 2023 tot einde kalenderjaar 2023 een:

1e graads docent Frans voor 13-16 lesuren
(Het betreft 13 lessen tot de zomervakantie en een mogelijkheid voor 16 lessen na de zomervakantie)

Voor de functie geldt: 1e graads bevoegdheid; lessen in de bovenbouw havo en atheneum. Rechtspositie conform CAO-VO.

Informatie over de vacature is te verkrijgen bij dhr. B. van Minnen (waarnemend rector-bestuurder), bvanminnen@noordgouw.nl, tel: 06-52406176.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie uitsluitend via Meesterbaan uiterlijk 5 februari 2023. 

Sollicitatieinformatie

Over Christelijk College de Noordgouw

Christelijk College de Noordgouw is een scholengemeenschap voor leerlingen uit de regio Noordoost-Veluwe. Op onze school in Heerde wordt mavo-, havo- en atheneumonderwijs aangeboden. 

De Noordgouw is een christelijke school met ruimte voor verschil in beleving van het christelijk geloof en respect voor andere levensovertuigingen. Het doel van ons moderne, uitdagende onderwijs is om leerlingen te stimuleren het optimale uit zichzelf te halen op het gebied van kennis, vaardigheden en competenties. Dat proberen we te bereiken binnen een setting waarin veiligheid, betrokkenheid, goede begeleiding, structuur en een gezonde leefstijl samengaan. Respect voor jezelf, de ander, de omgeving en de identiteit staan centraal. Vanuit die samenleving op school willen we de leerlingen goed voorbereiden op een vervolgstudie en op hun verdere leven, zodat zij aan de maatschappij van morgen kunnen deelnemen als kritische burgers. 

CC de Noordgouw 
werkt met jouw talent! 

Solliciteer