Overzicht

Het Varendonck College is een ambitieuze streekschool met een breed onderwijsaanbod op locaties in Someren en Asten. Op de VMBO/PRO-locatie Someren volgen zo’n 600 leerlingen onderwijs. De school biedt de uitstroom profielen PIE, BWI en D&P en VMBO GL/TL (Vanaf 2024 bieden we ook T&T; technologie en toepassing aan in de nieuwe leerweg). Als penvoerder van de subsidie Sterk Techniek onderwijs zet het Varendonck College Someren, samen met alle partners in de regio, in op het enthousiasmeren van jongeren voor techniek en technologie in de breedste zin van het woord. Onder de noemer Varendonck Vooruit! werken we toe naar maatwerk voor leerlingen om zo het eigenaarschap en de zelfstandigheid van leerlingen, en daarmee de motivatie en opbrengsten te vergroten. We gebruiken hierbij de cyclus onderzoekend en ontwerpend leren in de hele school. We werken toe naar geïntegreerde opdrachten zodat de leerling keuzes kan maken binnen het STEAM-concept (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics.)

Het Varendonck College, locatie Someren afdeling VMBO is per direct op zoek naar versterking in het vak Nederlands,

Wij zoeken een docent die:

  • Affiniteit heeft met de doelgroep VMBO
  • Een tweedegraads bevoegdheid heeft in het vak of studerend daarvoor is.
  • Communicatief vaardig is;
  • Mede zorg draagt voor een positief veilig leer- en werkklimaat in en rond de school;
  • Proactief handelt.
  • In staat is om in een sterk veranderende werkomgeving te werken en constructief bijdraagt aan onderwijsontwikkelingen.
  • een lerende houding en een sterk reflectief vermogen heeft.
  • in staat is gedifferentieerd lessen te verzorgen te geven

2e graads bevoegde docent Nederlands.

Het betreft 0,8 FTE:

LB-schaal: tijdelijke vacature tot einde schooljaar 31 juli 2023. Bij een positieve beoordeling kan het dienstverband in schooljaar 23-24 worden omgezet naar onbepaalde tijd.
De lessen dienen gegeven te worden voornamelijk in de onderbouw van onze afdeling vmbo.

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk.
Inhoudelijke informatie over deze vacature is te verkrijgen door een e-mail te sturen aan Esther van Melis, manager onderwijs: e.v.melis@varendonck.nl
Solliciteren kan uitsluitend via deze site (via omo.nl)

Sollicitatieinformatie

Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.

Over Varendonck-College

Het Varendonck College is een brede, ambitieuze streekschool met locaties in Someren (PrO-vmbo) en Asten (havo-vwo) waar we continu aan het werk zijn om het onderwijs voor onze leerlingen nog beter te maken. Onder de noemer Varendonck Vooruit! werken we toe naar maatwerk voor leerlingen om zo het eigenaarschap en de zelfstandigheid van leerlingen, en daarmee de motivatie, te vergroten. We geven dit onder andere vorm via keuzewerktijd, maatwerktijd, modulair werken en het werken op leerpleinen. Naast boeken gebruiken leerlingen ook digitale, adaptieve methodes via Bring your own device.

De PrO-VMBO-locatie in Someren biedt 600 leerlingen de mogelijkheid om uit te stromen in één van de profielen PIE, BWI en D&P en vanaf 2024 ook T&T. De GTL-leerlingen krijgen standaard een extra vak aangeboden: mavo-XL. Middels Sterk Techniek Onderwijs zetten we stevig in op het enthousiasmeren van jongeren voor de techniek in de breedste zin van het woord. We gebruiken hierbij de cyclus onderzoekend en ontwerpend leren in de hele school. We werken toe naar geïntegreerde opdrachten zodat de leerling keuzes kan maken binnen het STEAM-concept (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics.)

Op de havo-vwo-locatie (incl. gymnasium) in Asten kiezen 800 leerlingen, naast het reguliere programma, voor technasium of tweetalig onderwijs (Engels). Na de driejarige brede brugklas kiest de leerling een van de uitstroomprofielen CM, EM, NG of NT. We zijn Goethe-partnerschule en bieden leerlingen in de bovenbouw een IB-programma en/of het vak Onderzoeken en Ontwerpen aan.
 

Solliciteer