Overzicht

Met ingang van 9 januari 2023 ontstaat er op de Groene Hart Topmavo een vacature voor een docent wiskunde voor de onder- en bovenbouw van de theoretische leerweg en de onderbouw van de havo.

In principe loopt de aanstelling tot het einde van het schooljaar. De mogelijkheid bestaat dat de aanstelling wordt verlengd na de zomervakantie.

Sollicitatieinformatie

Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Piek, unitleider bovenbouw vmbo tl , tel. 0172-449550. Op de site www.groenehartscholen.nl kunt
u algemene  informatie vinden over CSG Groene Hart, alsmede specifieke informatie over de vestiging Topmavo.

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u sturen aan mevrouw Pison, vestigingsdirecteur Groene Hart Topmavo, via een e-mail naar werkenbijvo@scopescholen.nl. Graag bij het
onderwerp vermelden: vacaturenummer 403002.

Over Groene Hart Topmavo

De Groene Hart Topmavo is een school waar leerlingen worden uitgedaagd om te leren en te werken aan vaardigheden. We staan voor 'meer dan leren'. Tijdens de vaardigheden komen samenwerken, plannen, presenteren, onderzoek doen en reflecteren aanbod. Dat gebeurt in alle leerjaren en zeker tijdens de Topuren. (Talenten ontwikkelen tot Prestaties)
We bieden vmbo-tl klas 1 tot en met 4 aan. En we hebben dakpanklassen vmbo-tl-havo, havo klas 2 en 3 op onze vestiging.

Sinds januari 2019 zijn we gehuisvest in een fonkelnieuw en gezellig schoolgbebouw met lichte, prettige lokalen, leerpleinen, prachtige kunst- en muzieklokalen en mooie praktijkruimtes voor vakken als mens & natuur en science.
De mentor van een klas ziet de leerlingen bijna dagelijks doordat de leerlingen de vakles en de Topuren bij hem of haar volgen en bouwt een goede band op met de leerlingen. De betrokkenheid van ons hele team is groot.

De Groene Hart Topmavo maakt onderdeel uit van de SCOPE scholengroep.

Solliciteer